Gemeenteraad beslist om pad naar afscheidnemend Burgemeester Jos Vicca te vernoemen

Publicatiedatum: 18/11/13

Op voorstel van de meerderheidspartijen Dorpspartij en sp.a nam de gemeenteraad van 14 november de beslissing om het pad nr. 54 achter de Glazuur - tussen de Nieuwstraat en de Stationsstraat - een bijkomende naam te geven: het “Burgemeester Jos Viccapad”.
Bij zijn afscheid als Burgemeester eind december zal het nieuwe naambord ingehuldigd worden. Jos Vicca was 19 jaar actief als schepen en Burgemeester in onze gemeente, en we geven hem nu deze erkenning voor zijn jarenlange inzet. Binnenkort zullen ook de andere oud-Burgemeesters deze eer te beurt vallen.

De locatie van dit pad is niet toevallig, dit pad zal ook een verbindingsweg zijn tussen de serviceflats en het rusthuis op de toekomstige woonzorgcampus. Intussen is de bouwvergunning voor de serviceflats definitief en zal de bouw ervan begin volgend jaar starten. Het waren uittredend Burgemeester Jos Vicca en toekomstig Burgemeester Peter Reekmans die samen een oplossing voor dit dossier zochten én vonden, tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Het was Jos Vicca die steeds geijverd heeft voor dit woonzorgcentrum, een dossier dat aanvankelijk muurvast kwam te zitten door klachten van buurtbewoners maar dus weldra effectief gerealiseerd zal worden.
Op 31 december 2013 zal het Jos Viccapad officieel ingehuldigd worden.

Deel deze pagina
Afdrukken