Infrax-info over energieschaarste

Publicatiedatum: 24/08/14

De dreiging van een energieschaarste is bijzonder actueel in de media. Het stilleggen van meerdere kerncentrales in ons land zorgt voor onzekerheid. Zal het in de komende (winter)maanden nodig zijn om her en der regio’s af te schakelen om te vermijden dat ons land volledig zonder elektriciteit valt? Is er een weloverwogen scenario hiervoor? En de vraag op ieders lippen is uiteraard: in welke mate gaat mijn gemeente daarin betrokken zijn?

Noodplan

Indien er een energieschaarste komt, treedt het noodplan in werking dat opgesteld is door de minister van Economie samen met de staatssecretaris voor Energie. Uiteraard zijn bij de opstelling van dit plan in 2012 ook Elia, de netbeheerders, de federale en de provinciale crisiscellen betrokken om alle noodzakelijke gegevens te verzamelen.

Vooraleer de elektriciteit tijdelijk wordt afgesloten

Enkel de minister en de staatssecretaris kunnen in een echte noodsituatie beslissen om het plan preventief in werking te laten treden. Transmissienetbeheerder Elia zal zijn uiterste best doen om de nodige hoeveelheid elektriciteit te voorzien uit het binnen- en buitenland. Als dat niet mogelijk is, neemt men eerst onderstaande voorafgaande maatregelen:
- Openbare verlichting doven
- Accumulatieverwarming en boilers uitschakelen
- De bevolking oproepen om alle niet-noodzakelijke stroomverbruik te verplaatsen in de tijd (wassen, drogen …)
- Grootverbruikers in de industrie vragen om de activiteiten te stoppen (gebeurt door Elia).
Als ook deze restrictieve maatregelen niet voldoende blijken te zijn, zal overgegaan worden tot afschakeling van cabines.

De rol van de gemeenten

Lokaal de gevolgen beleidsmatig en operationeel beheren wordt aanzien als een gemeentelijke opdracht. Wat dat precies inhoudt, zal in de komende weken duidelijk worden gemaakt door de verantwoordelijke federale overheid en/of de federale en de provinciale crisiscel.

Kan Infrax helpen?

Het beslissingsniveau over waar de stroomtoevoer wel of niet wordt uitgeschakeld, ligt niet bij Infrax. Wij hebben als netbeheerder geen inspraak. Uiteraard volgen wij elke situatie mee op, en houden we iedereen mee op de hoogte.

Storingsnummer Infrax bereikbaar

In het geval dat het noodplan in werking treedt, zal ons permanent telefoonnummer voor storingen (078/35.34.33) en het nummer voor gasreuk (0800/60.888) operationeel blijven. Hiertoe hebben wij reeds de nodige voorzorgen genomen.

Deel deze pagina
Afdrukken