Belastingsvermindering

Beveiliging-belastingvermindering710 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

U bent belastingplichtige? U doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering? De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel? Het is een fiscale maatregel. U kan 50% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2012 - inkomsten 2011 - bedraagt 710 euro.

Hoe gebeurt de belastingaangifte? Investeringen die u laat uitvoeren in 2011 en die u betaalt in 2011, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2012. Investeringen die worden uitgevoerd in 2011, maar pas betaald worden in 2012, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2013.

Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

  Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
 • motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

  Kan voor slechts 25 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 50 %.
 • Gepantserde deuren.
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem.

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie.
 • Deuren met brandweerstand van "een half uur".

bekijk hier de volledige lijst.

Verklarende lijst met het aftrekbare materiaal overeenkomstig het KB tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privé-woning tegen inbraak of brand.

Inbraakpreventie

Deur

 • veiligheidscilinders (cilinder voorzien van een eigendomscertificaat): knopcilinder, elektronische cilinder, cilinder met veiligheidsstrips, halfcilinder
 • veiligheidsrozet : eveneens cilinderingang genoemd is een ronde of ovale plaat die voor de cilinder wordt geplaatst en via de binnenzijde wordt geschroefd
 • insteekveiligheidssloten + sluitplaten : éénpuntsslot, meerpuntssloten, codeslot, elektrisch slot
 • insteekveiligheidssloten
 • veiligheidsbeslag : langschild(deurbeslag) voor bescherming van de cilinder en deurgreep moet ook langs binnen geschroefd worden
 • opbouwveiligheidsslot : knopgrendel, altijd afsluitbaar cilinderslot, codeslot
 • anti-uitlichtpin(dievenklauw) : versterkingen/veiligheidspinnen
 • versterkte stiftscharnier
 • kierstandhouder : deurketting, vaste kierstandhouder
 • scharnier/paumel met anti-uitlichtpin
 • beschermingsprofiel of secustrip : verticale versterking te plaatsen tussen de opening van het deurblad en de deurstijl van de deur te plaatsen op de volledige lengte van de deur en zijn stijl. Dit is bedoeld om het manipuleren van de dag en nachtschoot met een klein werktuig, tegen te gaan
 • Veiligheidsdeurbalk : verticale of horizontale balk of stang
 • Elektromagnetisch slot

Raam

 • Opbouw veiligheidsgrendel of slot : grendel of slot met sleutel, meerpuntsgrendel
 • Telescopisch uitschuifbare veiligheidsbuis met cilinder, sluitingen in te bouwen in het metselwerk
 • veiligheidsbeugel
 • handgreep/raamkruk zonder sleutel
 • vergrendelbare handgreep/raamkruk met sleutel
 • handgreep/raamkruk om op te bouwen met kierstandhouder met of zonder cilinder
 • raamscharnier : perifeer veiligheidsbeslag met vergrendeling met rolschoot en schootslot met paddestoeltappen en perifere sluitplaat
 • veiligheidsrooster : te monteren op het raamchassis of op het metselwerk
 • intrekbaar hek langs de gevelzijde met veiligheidsvergrendeling

Vensterdeur / schuifdeur

 • idem raam

Garagepoort

 • veiligheidselementen voor garagepoorten : specifieke anti-inbraakelementen en niet de basiselementen die deel uitmaken van de garagepoort
 • gemotoriseerde poort voorzien van een anti-ophefsysteem : 25% belastingvermindering

Luik

 • Blokkeersystemen voor luiken : mechanische beveiliging voor luiken
 • Mechanische veiligheid voor rolluiken : rolluikbeveiliging, slot, cilinderslot, veiligheidspinnen
 • versterkte onderlat
 • veiligheidsgeleiders
 • voor de luiken met PVC-lamellen, versterking van de PVC-lamellen met metalen profielen om de 3 à 4 lamellen

Koepel

 • Koepel in polycarbonaat en éénrichtingsschroef
 • Bescherming binnenkant onder de koepel met veiligheidsglas, een plaat in polycarbonaat, een traliewerk of een rooster

Dakvenster

 • Grendel met opzetslot
 • vergrendelbare raamkruk
 • opbouwslot : idem raam

Kelderraam

 • Blokkeersysteem voor het traliewerk : systeem met ketting of goede barrièrestang om het traliewerk van het kelderraam te vergrendelen

Veiligheidsbeglazing

 • Gelaagd glas : veiligheidsglas samengesteld uit min 2 glaslagen polyvinylebutyral (PVB)

Gepantserde deur

 • Volledige set : deur en omlijsting

Alarmsysteem

Conform de wet van 10 april 1990

Camerabewakingssysteem uitgerust met registratiesysteem

Brandpreventie

Brandblusapparaat

 • waterblusser (verstoven water, schuim) 6 liter
 • poederblusser ABC 6 kg
 • blusmodule voor verwarmingslokalen op stookolie

Brandwerende deur (RF) (volledige deurblokkering)

_______________________________________________

 • deur met brandweerstand van minimum ½ uur
 • deur EI 30 (nieuwe classificatie) minimum

Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten – en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden. Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige? De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen? Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering?

Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering moet u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn.

Het is niet nodig dat u de woning ook zelf betrekt. U kunt de belastingvermindering ook krijgen voor de woningen die u verhuurt.

Ik ben alleen huurder van mijn woning, kan ik een belastingvermindering krijgen als ik de woning laat beveiligen?

Ja, u kunt de belastingvermindering krijgen als u de facturen heeft betaald en wanneer deze facturen op uw naam staan.

Het feit dat u de woning slechts voor een gedeelte van het belastbare tijdperk heeft gehuurd, heeft geen invloed. Hetzelfde geldt indien u de woning niet meer huurt op het ogenblik van de betaling van de facturen.

In elk geval moet u huurder zijn op het ogenblik dat u zich voor de uitvoering van de werken op vaste en definitieve wijze verbindt ten opzichte van de geregistreerde aannemer.

Moet men rekening houden met het bedrag van de factuur BTW inbegrepen of niet?

Het bedrag waarmee u rekening moet houden voor de berekening van de belastingvermindering is het bedrag inclusief BTW.

Welke investeringen worden in aanmerking genomen?

De volledige lijst van het materiaal bevindt zich in bijlage.

Kan ik belastingvermindering krijgen bij de levering en plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem?

Neen

Kan ik belastingvermindering krijgen bij de levering en plaatsing van een parlofoonsysteem of videoparlofoonsysteem?

Neen, maar de bewakingscamera’s met registratiesysteem komen wel in aanmerking.

Geven sectionale garagepoorten recht op een belastingvermindering ?
Alleen de specifieke inbraakbeveiligingssystemen kunnen recht geven op de belastingvermindering.
De aannemer moet de inbraakbeveiligingselementen apart op de factuur vermelden.
Voor de elektrisch aangedreven garagepoorten die zijn uitgerust met een motor met anti-ophefsysteem, kan alleen 25%, in plaats van de gebruikelijke 50%, van het bedrag van de motor in aanmerking worden genomen in het kader van de belastingvermindering.
De garagepoorten op zich geven geen recht op een belastingvermindering.

Ik heb een alarmsysteem laten installeren, voor welke elementen kan een belastingvermindering worden verkregen?
De volgende elementen kunnen in aanmerking worden genomen:

alarmsysteem + onderdelen verbonden met het alarmsysteem
uitgaven betreffende de abonnementskosten als de opvolging wordt uitgevoerd door een vergunde alarmcentrale

Kan ik een belastingvermindering krijgen voor het onderhoud van een alarmsysteem?
Neen

Kan ik een belastingvermindering krijgen als ik zelf een brandblusser plaats?
Neen, de plaatsing moet steeds gebeuren door een geregistreerde aannemer ongeacht de uitgevoerde investering.
De aannemer moet op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, voor de uitgevoerde werken, geregistreerd zijn. De schrapping van de aannemer na het afsluiten van het contract heeft geen gevolgen.

Ik heb zelf mijn woning beveiligd tegen diefstal en brand. Kan ik aanspraak maken op de belastingvermindering?
Neen, de plaatsing moet altijd gebeuren door een geregistreerd aannemer ongeacht de uitgevoerde investering.
De aannemer moet op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, voor de uitgevoerde werken, geregistreerd zijn. De schrapping van de aannemer na het afsluiten van het contract heeft geen gevolgen.
Daarnaast :
moet de onderneming die de plaatsing van een alarmsysteem uitvoert erkend zijn als beveiligingsonderneming overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
De onderneming die zich bezighoudt met het alarmbeheer moet een alarmcentrale zijn die vergund is overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Hoe kan ik weten of de aannemer voor de uit te voeren werken geregistreerd is?
U kunt bellen naar het Contactcentrum van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57 (op werkdagen van 8 tot 17 uur)

Hoe kan ik weten of de beveiligingsonderneming erkend is?
U kunt de lijst met de erkende beveiligingsondernemingen opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken raadplegen op de website www.vigilis.be

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voorbeelden van verklaringen over de kwaliteit van de installatie

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering.

Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de geregistreerde aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.