Diefstalpreventie

Problematiek

In België behoort inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen en daarom werd besloten om de inbraakpreventie als prioriteit te behouden in 2001.

Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die niet alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt. In geval van inbraak moet er immers een grote emotionele prijs betaald worden. Slachtoffers van inbraak hebben vaak veel moeilijkheden om de schok te boven te komen en het trauma kan verschillende maanden duren. Veel van onze medeburgers beschouwen inbraak als een "zeer ernstig misdrijf" en dus als een van de meest traumatiserende vormen van criminaliteit .

In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet beschermd tegen deze vorm van criminaliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico's aanzienlijk worden verminderd.

Preventietips

Om inbraak te voorkomen stellen we u hier een reeks maatregelen voor. Deze dient u in deze volgorde uit te voeren om tot een betere bescherming te komen.

Organisatorische maatregelen: VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.
Deze maatregelen kunnen door iedereen worden toegepast, ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap van ons beveiligingsplan.
voorbeelden; sleutels goed beheren, op vakantie gaan en het huis toch een bewoonde indruk geven, tijdig de hagen snoeien, registreren van waardevolle voorwerpen, deuren en ramen met sleutel sluiten zelfs bij korte afwezigheid,...

Bouwkundige maatregelen
U kan de ramen en deuren van uw woning verstevigen om het de inbreker zeer moeilijk te maken. Er bestaat momenteel een heel gamma producten om uw woning beter te beveiligen. Het maakt de keuze van het systeem er niet eenvoudiger op en daarom adviseren wij u om gratis advies in te winnen bij de lokale politiediensten. Zij zullen u helpen bij het opmaken van een beveiligingsplan. Het zal u helpen bij het maken van de juiste keuze en bij het formuleren van gerichte vragen. Het zal u bovendien in staat stellen u niet te laten verleiden tot de aankoop van onnodig zwaar en duur hang- en sluitwerk.
voorbeelden; veiligheidsglas installeren, kluis inbouwen, veiligheidscilinder in de voordeur plaatsen, ...

Elektronische maatregelen
Sinds enkele jaren is er een groot aanbod aan elektronische systemen - van de meest ernstige tot de meest zonderlinge - op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronisch veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen; anders heeft het geen zin. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvulling op de organisatorische en technische maatregelen.
voorbeelden; alarmsysteem aanschaffen*, videobewaking installeren*,...(* mits in achtneming van reglementering.)

Wat nu gedaan?

Wanneer je thuis bent en verdachte geluiden hoort, dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden .
Indien er toch een confrontatie plaatsvindt :

  • tracht kalm te blijven
  • geef of doe wat gevraagd wordt
  • vermijd een gevecht aan te gaan
  • tracht de dader zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven
  • tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan
  • verwittig daarna zo snel mogelijk de politie
  • maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto's van je meest kostbare voorwerpen aan toe)
  • licht je verzekeraar en je financiële instelling in

Als je niet thuis was en bij je thuiskomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet naar binnen maar verwittig - desnoods van bij een buur - de politie. Laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.
En... neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een eventuele tweede inbraak(poging) te vermijden. Het is immers zo dat een woning waar reeds werd ingebroken een groter risico loopt om een tweede keer ongewenst bezoek te krijgen dan een andere woning.

Tips

Voor enkele algemene tips inzake INBRAAKPREVENTIE ... klik op de link

Voor tips voor BINNEN in de woning ... klik op deze link

Voor tips voor BUITEN de woning ... klik op deze link