Toelichting door de Watergroep over de samenstelling van de drinkwaterfactuur

Publicatiedatum: 14/09/15

Via de drinkwaterfactuur betaalt u voor:

  1. De productie en de levering van drinkwater (verschillend voor alle drinkwatermaatschappijen – zowel prijsdaling als prijsstijging, afhankelijk van de overname van IWM door De Watergroep) Hieronder is enerzijds een vaste vergoeding per wooneenheid ten belope van € 56,3814 per jaar en anderzijds het aantal kubieke meters verbruikt drinkwater tegen een tarief van € 2,1624 per kubieke meter begrepen. Voor elke persoon die op 1 januari op het leveringsadres is ingeschreven, wordt jaarlijks 15 kubieke meters gratis drinkwater toegekend.
    Verschillen tussen de tarieven bij IWM vroeger en de Watergroep vandaag:
    Het tarief van de vaste vergoeding per wooneenheid per jaar lag € 0,4346 hoger bij IWM dan bij De Watergroep (gegeven de vroegere prijs bij IWM: € 56,8160). Het tarief van het verbruik van drinkwater per kubieke meter lag € 0,2544 lager bij IWM dan bij De Watergroep (gegeven de vroegere prijs bij IWM: € 1,9080). De voormelde prijzen zijn sinds 01/01/2014 onveranderd gebleven bij De Watergroep. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% B.T.W.
  2. De zuivering van uw afvalwater (gelijk voor alle Vlaamse drinkwatermaatschappijen – prijsstijging, onafhankelijk van de overname van IWM door De Watergroep) De bijdrage van de zuivering per kubieke meter bedraagt € 1,2813 in 2015.
  3. De afvoer van uw afvalwater (verschillend van gemeente tot gemeente – prijsstijging, onafhankelijk van de overname van IWM door De Watergroep) De bijdrage van de afvoer per kubieke meter bedraagt € 1,7938 in 2015. In Glabbeek werden de voorbije jaren geen prijsstijgingen gedaan voor de afvoer van afvalwater.

Bij de beschouwing van de afrekeningen die De Watergroep inmiddels naar de van IWM overgenomen klanten heeft verzonden, dient ook steeds de aangerekende verbruiksperiode in acht genomen te worden.
Ingevolge de administratieve verwerking van deze overname en de overgang naar een nieuw ERP-systeem is uitzonderlijk de aangerekende verbruiksperiode langer, hetgeen onlosmakelijk een groter factuurbedrag met zich meebrengt.

Deel deze pagina
Afdrukken