Vacatures operatoren 112-noodnummer

Publicatiedatum: 27/11/15

Van 27 november tot en met 14 december 2015 kan je je via Selor inschrijven voor statutaire selecties voor calltakers en operatoren.

Jobinhoud

Je beantwoordt oproepen van burgers die gericht zijn aan de nood- en hulpdiensten (Politie, Brandweer of dringende medische hulp).
Je stelt de juiste vragen zodat je over alle nodige en nuttige informatie beschikt. Je doet dit aan de hand van bestaande procedures.
Je analyseert deze gegevens en brengt ze in het computersysteem in.
Je neemt deel aan werkingsprojecten van het callcenter: je verzamelt informatie en bestudeert deze met het oog op voorbereiding van de operationele programmatie.
Je doet voorstellen om de werking te verbeteren en maakt deel uit van interne werkgroepen die instaan voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Je garandeert het beroepsgeheim en het politiegeheim.
Je werkt in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shifts met een duur van minimum 8 uur en maximum 12 uur.
Je krijgt een multidisciplinaire opleiding, zowel theoretisch als praktisch, van ongeveer vier maanden. Daarna word je ofwel toegevoegd aan de 100-centrale waar je zal instaan voor het aannemen en het dispatchen van de noodoproepen om dringende medische hulp en brandweerhulp, ofwel aan het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC), waar je zal instaan voor het aannemen van de noodoproepen om dringende politiehulp.

Selectieprocedure

Je kan het verloop van de selectie en het juiste selectiereglement terugvinden op www.selor.be.
www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG15181/CALLTAKER-112-Vlaanderen-m-v-voor-de-FOD-Binnenlandse-Zaken

Hoe inschrijven?

1. Aangezien alle communicatie vanuit Selor elektronisch verloopt, moet je om te kunnen inschrijven, over een 'my selor' account beschikken. Als je dit nog niet gedaan hebt, maak je een ‘my selor’ account aan en vul je je online CV in op de website van Selor: www.selor.be.
2. Je schrijft je in vanaf 27 november (in de loop van de dag) voor de selectie “CALLTAKER 112 Vlaanderen voor de FOD Binnenlandse Zaken” of “CALLTAKER 112 Brussel voor de FOD Binnenlandse Zaken”.
3. Je doorloopt de selectieprocedure, zoals beschreven in het selectiereglement van Selor.
4. Als je geslaagd bent, word je hiervan per e-mail verwittigd door Selor. Opgelet: Selor verstuurt geen brieven meer naar uw thuisadres, alle resultaten van de verschillende modules en de uitnodigingen voor deelname aan de volgende module gebeurt via e-mail.

Deel deze pagina
Afdrukken