Belangrijkste aandachtspunten in het budget 2016 van de gemeente Glabbeek

Publicatiedatum: 29/12/15

De gemeenteraad van maandag 28 december 2015 keurde het budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed. Ook volgend jaar gaat de gemeente Glabbeek weer fors investeren, omdat elke inwoner het recht heeft te weten wat er met zijn/haar belastinggeld gebeurd geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste investeringen, uitgaven en inkomsten in 2016:

Belangrijkste investeringen voor Openbare Werken en Groendienst

Het dossier voor nieuwe fietspaden in de Butschovestraat in deelgemeente Wever wordt opgestart. De kostprijs voor de gemeente Glabbeek is 20% van het totaal bedrag of 110.000 euro. Maar liefst 80% van dit dossier wordt betaald met Vlaamse subsidies uit het Fietsfonds t.b.v. 440.000 euro. De dienst Openbare Werken gaat een nieuwe onkruidborstel voor de tweede tractor (9.500 euro), een slijpschijf en een stroomgroep (5.000 euro) aankopen. Alle verkeersborden worden geïnventariseerd en krijgen waar nodig een grondige reiniging of worden vervangen, hiervoor is een budget van 50.000 euro voorzien. Voor de beplantingen in het nieuw geboortebos wordt vanaf 2016 jaarlijks 1.500 euro voorzien. Er wordt een budget voorzien voor aanplantingen en verfraaiing van het publiek domein met planten, bomen en bloemen t.b.v. 5.000 euro.

Belangrijkste investeringen in het gemeentelijk patrimonium

Voor de renovatie en energiezuinig maken van de oude garages aan het gemeentehuis en de herbestemming ervan naar een extra lokaal voor de jeugdwerking van JH de Bunker en een nieuw kantoor voor watering Velpedal is 120.000 euro voorzien. Voor de renovatie van de evenementenhal op het gemeentelijk domein (met een nieuw geïsoleerd dak en isolatie wanden, inrichting en plaatsing keuken) is maar liefst 250.000 euro voorzien. De voormalige wijkschool in deelgemeente Wever wordt door de gemeente in erfpacht genomen en aangepast tot werkingslokalen voor de KSA, hiervoor is een budget van 7.300 euro voorzien.
Het voorziene budget in 2016 van 3.000 euro voor verfwerken in de Buitenschoolse Kinderopvang wordt opgetrokken tot 10.000 euro. GC De Roos krijgt een geautomatiseerd projectiescherm, een beamer en nieuwe microfoons t.b.v. 5.000 euro. En voor de aankoop van nieuwe tafels voor GC De Roos is 7.300 euro voorzien.
De inkom van het gemeentehuis wordt rolstoeltoegankelijker gemaakt, hiervoor is een budget van 15.000 euro voor voorzien. En de gemeentelijke Fit-o-Meter wordt aangepast en vernieuwd met een budget van 10.000 euro.

Ook volgend jaar blijft de gemeente Glabbeek investeren in haar werking en optimale dienstverlening naar de bevolking. Op het vlak van de exploitatie werden er na een grondig kerntakendebat dat het College van Burgemeester en Schepenen recent intern deed heel wat aanpassingen gedaan vanaf 2016. De belangrijkste aandachtspunten hierin zijn:

Kosten containerpark dalen

In het kader van het nieuw masterplan van Ecowerf blijft het containerpark van Glabbeek bestaan en is er een forse daling van de kosten voor het containerpark voor de gemeente de komende jaren: -43.140 euro (2016), -97.199 euro (2017), -110.585 euro (2018) en -124.236 euro (2019). Ondanks de tarieven van het containerpark in alle gemeenten binnen de Ecowerfwerking zullen stijgen, zullen deze kosten in Glabbeek als enige gemeente in de regio niet stijgen. De gemeente Glabbeek voorziet een jaarlijks bedrag van 7.000 euro om de stijging van de tarieven van Ecowerf op te vangen en om deze op het einde van elk jaar via een korting terug te kunnen geven aan haar inwoners.

Gemeente werft nieuw personeel aan in 2016

Vanaf 1 maart 2016 wordt er een nieuw personeelslid op B-niveau voor de personeelsdienst en beleidsondersteuning aangeworven. Een halftijdse functie bij de dienst Cultuur wordt niet meer ingevuld en geschrapt in 2016. Op jaarbasis zorgt dit voor een stijging van de personeelskost met 30.500 euro. Vanaf 1 maart 2016 is er ook nog een halftijdse vacature vacant voor een administratief bediende in de gemeenteschool, deze zal door interne mutatie worden ingevuld. Vanaf 1 juli 2016 zal er een nieuw personeelslid op B-niveau voor de dienst Ruimte aangeworven worden. De kostprijs hiervan op jaarbasis is 50.000 euro. En 1 halftijds personeelslid op C-niveau zal gedeeld worden tussen de gemeente en het OCMW, wat een besparing voor de gemeente oplevert van 33.000 euro per jaar. Door deze doordachte herschikking van onze personeelsformatie geeft deze volledige aanpassing een stijging van de personeelskosten op jaarbasis van 47.500 euro.

Andere belangrijke wijzigingen van de exploitatiekosten vanaf 2016

Het maaien wordt vanaf 2016 volledig uitbesteed aan een externe firma tegen een jaarlijkse kostprijs van 30.000 euro per jaar. De gemeente neemt deze beslissing door de gigantisch hoge kosten aan de maaier van de gemeente die stilaan zijn beste tijd heeft gehad. Het niet meer maaien in eigen beheer levert vanaf 2016 jaarlijks een besparing op van 12.000 euro wat vanaf 2016 een meerkost betekent van 18.000 euro per jaar. Maar vanaf 2019 is deze beslissing zelfs winstgevend voor de gemeente. In 2019 zullen we één personeelslid van de groendienst (kostprijs op jaarbasis 30.000 euro) die op pensioen gaat niet vervangen. De schrapping van één personeelslid is logisch vermits we het maaien niet meer in eigen beheer doen. Met de uitgespaarde loonkost levert het uitbesteden van het maaien vanaf 2019 dus een winst van maar liefst 12.000 euro per jaar op! De kostprijs van de openbare verlichting stijgt elk jaar met 13.000 euro vanaf 2016. En de gemeentelijke toelage aan de politiezone daalt vanaf 2016 elk jaar: -7.143 euro (2016), -14.428 euro (2017), -21.858 euro (2018) en -29.437 euro (2019). Vanaf 2016 komt er een nieuw gemeentelijk evenement “bloesemweken” met een jaarlijkse kostprijs van 1.100 euro.

Eénmalige inkomsten in 2016

De verkoop van het oud gemeentehuis van Bunsbeek en het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever geeft éénmalige inkomsten van 400.000 euro. Deze inkomsten worden integraal geherinvesteerd in de renovatie van de garages aan het gemeentehuis en de gemeentelijke evenementenhal.

Samenvatting

Bij de opmaak van het budget 2016 heeft de gemeente Glabbeek opnieuw streng gewaakt over de financiële gezondheid van de gemeente. Voor 2016 zorgen wij voor het derde jaar op rij opnieuw voor een gemeentebegroting met een enorm positieve autofinancieringsmarge (AFM). En bovendien doen we de spaarpot van de gemeente, waarin in 2013 bij het begin van de legislatuur 1.497.481,38 euro zat, vandaag al met maar liefst 364.278,67 euro aangroeien tot 1.861.760,05 euro. Het huidig gemeentebestuur kan de inwoners dus nu al garanderen dat er op het einde van de legislatuur meer geld in de gemeentekas zal zitten dan waarmee gestart werd. Vooral het massaal aantrekken van subsidies van de hogere overheden voor heel wat grote projecten, het terugplooien op de gemeentelijke kerntaken, het herinvesteren van éénmalige inkomsten, de leninglast van de gemeente niet te doen stijgen en een doordachte langetermijnvisie zorgen er voor dat we vandaag een fors  investeringsbeleid kunnen voeren en toch ook in de toekomst als kleine gemeente uitermate financieel gezond blijven. De gemeente Glabbeek is met dit financieel beleid vandaag één van meest financieel gezonde gemeente in het Hageland en staat op basis van de officiële cijfers van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur van oktober 2015 zelfs in de top 3 van de meest gezonde gemeenten in het Hageland. En de gemeente Glabbeek versterkte door het aanleggen van financiële buffers bovendien nog eens de autofinancieringsmarges van het meerjarenplan 2014-2019:

Oorspronkelijk meerjarenplan                Aangepast meerjarenplan na budget 2016
2016 10.904 euro                                 ➔ 168.806
2017 14.303 euro                                 ➔ 213.530
2018 28.969 euro                                 ➔ 352.690
2019 34.002 euro                                 ➔ 337.233

Deel deze pagina
Afdrukken