Gemeenteraad keurt nieuwe straat voor verkaveling Baekveld en veiligere schoolomgeving in Bunsbeek goed

Publicatiedatum: 14/03/16

Op de gemeenteraad van 10 maart ll. werd de herbestemming van de buurtweg 38 naar een volwaardige nieuwe straat goedgekeurd. Deze voetweg loopt doorheen het binnengebied Baekveld waar binnenkort een nieuwe verkaveling zal komen met 40-tal nieuwe woningen. De herbestemming van deze buurtweg was nodig om ook de plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid aan de schoolpoort in Bunsbeek te kunnen realiseren. Aan het begin van deze nieuwe éénrichtingsstraat die vertrekt in de Schoolstraat komt er een brede straat van 8 m met twee rijvakken met een breed voet- en fietspad voor de nieuwe schoolpoort. Eén rijvak is voor het doorgaand verkeer naar de nieuwe woonwijk richting Baekveldstraat en één rijvak dient om het verkeer naar de nieuwe schoolingang en de nieuwe parking achter de school veiliger te maken. De dubbele weg met twee rijvakken gaat dan over naar één rijvak van 3,3 m richting Baekveldstraat en een trage weg van 1,6 m voor fietsers en voetgangers richting steenweg N29.
Met deze herbestemming en de aanleg binnenkort van deze nieuwe straat zal de vrije basisschool in deelgemeente Bunsbeek na jaren van verkeersproblemen eindelijk een structurele oplossing krijgen voor een veel veiligere schoolomgeving. De huidige ingang van de school zal verdwijnen in de Schoolstraat en komt aan de verbrede weg aan de zijkant van de school langs de nieuwe weg. Bovendien komt er een extra ruime parking achter de school. In de Schoolstraat zal er t.h.v. de school een volledig parkeerverbod komen.

Deel deze pagina
Afdrukken