Verkeersraad geeft positief advies voor veiligere schoolpoort Glabbeek

Publicatiedatum: 15/03/16

Op de gemeentelijke verkeersraad kregen de plannen voor de herinrichting aan de schoolpoort van de nieuwe gemeenteschool in Glabbeek een unaniem positief advies. Deze herinrichting aan de nieuwe school zullen alvast de verkeersveiligheid fors verhogen. Dit mobiliteitsdossier werd opgestart in 2014 en het oudercomité organiseerde in oktober 2014 een bevraging wat resulteerde in een concreet advies aan het gemeentebestuur. Ook het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) gaf op vraag van het gemeentebestuur in de loop van verleden jaar een advies voor de herinrichting van de schoolpoort in Glabbeek. Zowel het gemeentebestuur als de gemeentelijke verkeersraad volgden dit goed onderbouwd advies van het BIVV en ook het advies van het oudercomité werd bijna volledig verwerkt in de plannen van de herinrichting van de schoolomgeving voor de nieuwe school. Enkel de voorstellen van het oudercomité om van de Craenenbroekstraat een éénrichtingsstraat te maken, een extra zebrapad aan de parking van de Glazuur te voorzien en een volledige heraanleg van de Dries werden niet weerhouden. Nog maar 6 jaar geleden werd door het vorig gemeentebestuur de straat voor de school aangepast met een wegversmalling. Spijtig genoeg werden toen op sommige plaatsen de voetpaden niet breder gemaakt en zouden veel mensen de ongelukkige wegversmalling liever zien verdwijnen. Maar amper enkele jaren later deze straat al opnieuw gaan aanpassen is budgettair gewoon niet haalbaar.
Voor de nieuwe school komt er een ruim terrein met een parking voor de schoolbus en 4 parkeerplaatsen (2 voor gehandicapten en 2 parkings voor laden en lossen). Op het volledige schoolterrein worden er geen auto’s meer toegelaten en er komt op gans de Dries een definitief parkeerverbod langs de twee straatzijden tussen de kruisingen met het Smisveld en de Craenenbroekstraat tijdens het begin en einde van de school. Achteraan op het terrein van de school komt er een nieuwe personeelsparking met een aparte toegangsweg die volledig gescheiden is van de voetgangers- en fietserstoegang van de school. Door deze nieuwe personeelsparking komt er heel wat plaats vrij voor de (groot)ouders die hun (klein)kinderen komen brengen of afhalen op de parking van de Glazuur. Aan de toegangsweg naar de personeelsparking komt er een automatische slagboom, waar enkel personeel van de gemeenteschool toegang toe zal hebben. Er komt ook een nieuwe ruime overdekte fietsenstalling aan de zijkant van de nieuwe school en ook de aparte ingangen van de kleuterschool en lagere school komen op het schoolterrein op een grote afstand van de straat. De oversteekplaats wordt beter aangeduid door het zebrapad te verlichten met LED-lampjes op het wegdek. En de schoolomgeving zal nog beter aangeduid worden met octopuspalen. Met deze nieuwe herinrichting van de schoolpoort in Glabbeek zal de verkeersveiligheid van de allerzwakste weggebruikers heel wat verbeteren.

Bijlage (, 548.4 kB)

Deel deze pagina
Afdrukken