Multifunctionele sportkooi komt op nieuw schooldomein Glabbeek

Publicatiedatum: 21/03/16

Op de gemeenteraad van donderdag 12 november werd op voorstel van sportschepen Hilde Holsbeeks de aankoop en plaatsing van een multifunctionele sportkooi in openlucht goedgekeurd. Zowel de gemeentelijke jeugd- als de sportraad gaven eerder al positief advies en zijn vragende partij voor zo een sportkooi. De raming van deze sportkooi bedraagt 58.500 euro + BTW. Burgemeester Peter Reekmans: “Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze sportkooi te integreren op het nieuwe schooldomein in Glabbeek, maar door het niveauverschil op de site was dit aanvankelijk niet mogelijk en werd er beslist deze in te planten op een alternatieve locatie achter het gemeentehuis dichtbij de sporthal. Maar de ontwerper van de nieuwe school heeft nu een oplossing gevonden om de sportkooi alsnog te kunnen integreren in het nieuwe schooldomein. Het college van burgemeester en schepenen keurde de definitieve inplanting van de sportkooi intussen goed en ook financieel is dit goed nieuws voor de gemeente, want door de inplanting ervan op het nieuwe schooldomein krijgen we hiervoor bovendien maar liefst 70% subsidies van de Vlaamse overheid.”

Deze nieuwe sportkooi kan tijdens de schooluren gebruikt worden door de leerlingen en buiten de schooluren wordt deze sportkooi, net zoals de nieuwe turnzaal ter beschikking gesteld van de sportverenigingen en jongeren in onze gemeente. Ook de vakantiekampen zoals sportkampen, grabbelpaswerking, … zullen binnenkort doorgaan op het nieuwe en veilige schooldomein van de gemeenteschool in Glabbeek. Een sportkooi in openlucht is een omboord sportveld waarop aan meerdere sporten zoals voetbal, basketbal en hockey kan gedaan worden. Door de wanden blijft de bal in het spel en wordt overlast voorkomen. Wij kiezen in Glabbeek voor een sportkooi van 25m op 15m met kunstgras en willen vooral meer sportbeleving in openlucht mogelijk maken en ook gaan promoten.. Buiten onze gemeentelijke sporthal die nu al bijna alles dagen volledig volzet is, bieden de nieuwe turnzaal en deze sportkooi op het nieuw schooldomein in Glabbeek binnenkort een absolute meerwaarde voor heel wat sportclubs, sporters en jongeren in onze gemeente.

Deel deze pagina
Afdrukken