Snelheidsremmende maatregelen voor de Rode in Glabbeek

Publicatiedatum: 21/03/16

Na positief advies van de gemeentelijke verkeersraad heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om op de Rode in deelgemeente Glabbeek snelheidsremmende maatregelen te nemen. De zone 50 op de Rode zal uitgebreid worden t.h.v. de bocht net voorbij de Kapellenstraat richting centrum Glabbeek, zodat de bewoners in de bocht veiliger hun woningen zullen kunnen uitrijden. En aan het kruispunt Rode/Kapellenstraat komt er een dubbele spiegel die het verkeer komende van de Kapellenstraat een beter zicht zal geven op het verkeer van de Rode. En op de Rode aan het kruispunt met de Keibergstraat komen er ter hoogte van het trefpunt Rode geschilderde parkeervakken op de weg. Deze parkeervakken langs beide zijden van de weg zullen er voor zorgen dat het verkeer dat vandaag zeer vaak aan heel hoge snelheid op de Rode passeren zullen moeten afremmen en stoppen ter hoogte van de parkeervakken. Al deze kleine maatregelen met een minimale kostprijs zullen een enorm snelheidsremmend effect hebben op de Rode waar heel wat inwoners al lang klachten hebben over de hoge snelheden die sommige automobilisten er vandaag hanteren. In de loop van de komende weken worden al deze maatregelen op de Rode uitgevoerd.

Deel deze pagina
Afdrukken