Inhalen langs rechts op alle kruispunten met steenweg N29 in Glabbeek vanaf nu onmogelijk

Publicatiedatum: 18/04/16

Eind juli 2015 werden er op initiatief van het gemeentebestuur op de steenweg N29 op meerdere kruispunten rode paaltjes geplaats door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om het gevaarlijk en niet toegelaten inhalen langs rechts onmogelijk te maken. Recent deed het gemeentebestuur een evaluatie van deze aanpassingen. Want op sommige plaatsen bleef men ondanks de rode paaltjes toch nog langs rechts inhalen via het voet- en fietspad. Op deze plaatsen zijn er nu paaltjes bijgezet zodat ook dit enorm roekeloos inhalen vanaf nu onmogelijk is geworden. Ook waren er enkele problemen aan de kruispunten met de Craenenbroekstraat en Meenselbeekstraat met enkele paaltjes die hinderlijk stonden, deze werden nu verplaatst zodat ze geen hinder meer geven aan de omwonenden. En ook voor de kruispunten met de Baekveldstraat in Bunsbeek en de Dorpsstraat in Kapellen kwam er nu een oplossing. Ook hier werden nu rode paaltjes geplaatst die het gevaarlijk inhalen langs rechts ook op deze locaties totaal onmogelijk maakt.

Deel deze pagina
Afdrukken