Politiejaarverslag 2015 gemeente Glabbeek

Publicatiedatum: 19/04/16

Diefstallen en inbraken

In 2015 had onze regio te kampen met een enorme inbrakenplaag. Het jaarverslag van de politiezone Hageland (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/ Kortenaken en Tielt-Winge) geeft nu een duidelijk beeld van de diefstallen en inbraken in onze gemeente. Er waren in 2015 in Glabbeek maar liefst 41 woninginbraken (in 2014 waren dit slechts 17 woninginbraken), 4 inbraken in een handelszaak, 3 diefstallen van auto’s en 1 fietsdiefstal. De cijfers 2015 van het aantal diefstallen en inbraken zijn in de politiezone Hageland echter wel vergelijkbaar (Glabbeek: 48, Bekkevoort: 54, Geetbets: 47, Kortenaken: 47 en Tielt-Winge:60).  In totaal waren er in 2015 in de politiezone Hageland maar liefst 256 diefstallen en inbraken. Door de inbrakengolf verleden jaar wisten we dat we in 2015 een forse stijging van de inbrakencijfers t.o.v. de voorgaande jaren zouden noteren. Maar door ons gemeentelijk actieplan tegen inbraken merken we geruime tijd al een forse daling van het aantal inbraken en zullen we gelukkig in 2016 zeker terug even lage cijfers halen als in 2014.

Ongevallen

In 2015 deden er zich in Glabbeek 62 ongevallen voor, waarvan 11 met licht gekwetsten en 3 met zwaar gekwetsten. In 2014 waren dit maar 39 ongevallen, waarvan 8 met licht gekwetsten, 2 zwaar gekwetsten en één dode. Het is opmerkelijk dat vooral de ongevallen met enkel stoffelijke schade op één jaar fors gestegen zijn in Glabbeek. In 2015 gebeurden er in de politiezone Hageland in totaal 467 ongevallen. Deze stijging heeft absoluut te maken met een toename van roekelozer rijgedrag en het fenomeen van het steeds meer en meer negeren van de verkeersregels. We blijven als gemeentebestuur zeer hoog inzetten op verkeersveiligheid en treden de laatste tijd ook veel repressiever op tegen automobilisten die een regelrechte bedreiging voor de veiligheid van anderen zijn.

Intrafamiliaal geweld

Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld was in 2015 in Glabbeek opnieuw het laagst van allen gemeenten in de politiezone Hageland. Zo deden er zich in 2015 in Glabbeek 10 gevallen van intrafamiliaal geweld binnen een koppel en 4 gevallen van intrafamiliaal geweld tegen andere familieleden voor (in 2014 waren er in Glabbeek 7 gevallen van intrafamiliaal geweld). In totaal waren er in 2015 in de politiezone Hageland maar liefst 122 gevallen van intrafamiliaal geweld. We merken dat dit de laatste tijd in stijgende lijn zit. Hier moet het parket absolute prioriteit aan geven, want geweld zeker binnen een koppel mogen we als beschaafde maatschappij nooit tolereren.

Deel deze pagina
Afdrukken