Gemeentefinanciën blijven ondanks impact federale taks shift toch gezond

Publicatiedatum: 9/05/16

Het gemeentebestuur hield in mei 2016 opnieuw een budgetcontrole en zorgde ervoor dat de gemeentefinanciën gezond blijven. Na deze budgetcontrole hebben we zelfs een nieuwe positieve autofinancieringsmarge (AFM) van 184.795 euro (i.p.v. 177.405,46 euro begin 2016), in de oorspronkelijke meerjarenbegroting was deze AFM slechts 10.904,00 euro. Na de budgetcontrole is het aangepast resultaat op kasbasis in 2019 op het einde van de legislatuur met 1.577.958 euro nog steeds enorm positief. Begin deze legislatuur in 2013 zijn we gestart met een spaarpot van 1.497.481,38 euro. We bewijzen nu al dat we ondanks ons ambitieus investeringsbeleid op het einde van de legislatuur meer geld in de gemeentekas zullen overhouden dan de spaarpot waarmee we gestart zijn. Door de extra inkomsten van de verhuur van loodsen op het gemeentelijk domein kunnen we zelfs een nieuwe lening van 400.000 euro aangaan.
De spaarpot van de gemeente zal naar het einde van de legislatuur toe via de overschotten van de rekeningen 2015-2016-2017-2018 nog verder aangroeien omdat alle investeringen reeds begroot zijn. De gemeenterekening 2015 zal een overschot van 580.764 euro hebben dat in deze bovenstaande cijfers nog niet verwerkt is. In deze cijfers is wel al de impact aan minder ontvangsten door de taksshift tot 2019 in verwerkt.

Impact van de taksshift op de ontvangsten van de gemeente:
2016: - 6.914,46 euro
2017: - 38.244,63 euro
2018: - 73.247,14 euro
2019: - 93.652,47 euro
(vanaf 2021 is de impact van de taksshift elk jaar – 194.618,88 euro aan minder inkomsten!)

Evolutie autofinancieringsmarges (AFM) van het meerjarenplan 2014-2019:

Oorspronkelijk

Budget 2016

Na budgetcontrole
mei 2016

2016

10.904

168.806

184.795

2017

14.303

213.530

167.691

2018

28.969

352.690

227.272

2019

34.002

337.233

258.122

(De daling van de AFM na de budgetcontrole in 2017, 2018 en 2019 is vooral te wijten aan de minder ontvangsten door de impact van de taksshift)

Deel deze pagina
Afdrukken