Brandpreventie

Jaarlijks zijn er in België bijna 10.000 branden, die niet alleen goederen, maar vooral mensen in gevaar brengen. U kunt dit gevaar verminderen!

Algemene tips

 • Zorg ervoor dat u bij het bouwen of verbouwen van uw woning makkelijk brandbare bouwmaterialen vermijdt. Denk eraan dat materiaal ook vuur kan vatten zonder dat er een vlam in de buurt is. Indien u kiest voor houten elementen, zorg er dan voor dat ze behandeld zijn (brandwerend), voldoende geventileerd en verwijderd van een warmtebron.
 • Let erop dat de installaties conform worden uitgevoerd door beroepsmensen (installatie van verwarming, elektrische installatie). Een brand vindt vaak zijn oorsprong bij verwarmingstoestellen of de elektrische installatie.
 • Zorg voor een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, het rookkanaal van de schoorsteen en de warmwaterboiler. Het regelmatig onderhoud van uw installaties en het vegen van de schoorstenen, dragen bij tot het verminderen van het brandrisico.
 • Voorzie in een installatie voor rookdetectie. De hal en het trappenhuis zijn de plaatsen waar de lucht het gemakkelijkst circuleert en waar bijgevolg, in geval van een beginnende brand, de rook zich het eerst verspreidt.
 • Noteer de noodhulpnummers 100 en 112. Het nummer 112 kan overal in Europa worden gedraaid. Deze nummers zijn gratis en kunnen zowel met een vast toestel als met een gsm worden opgeroepen.
 • Voorzie in materiaal voor brandbestrijding (eerste lijn) (schuimblusser met gepulveriseerd water + additief, een branddeken).
 • Zorg voor een mogelijke vluchtweg in geval van brand.
 • Zorg ervoor dat het gebouw makkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat u weet waar de dichtstbijzijnde brandkraan zich bevindt.

Brandpreventie - Technische aanwijzingen

Verwarming

 • Verwarming met stookolie
  • Scheid de verwarmingsketel van de tank door een brandwerende muur om te voorkomen dat eventueel lekkende stookolie vuur vat door de brander van de verwarmingsketel.
  • Plaats een automatische blusinstallatie voor de brander.
 • Verwarming met gas
  • Plaats de ketel liever op zolder dan in de kelder. Hierdoor zijn er minder risico's in geval van ontploffing.
 • Elektrische verwarming
  • Let op voor overbelasting van het elektriciteitsnet.
 • Verwarming met convectoren
  • Vermijd ze te dicht bij brandbare voorwerpen te plaatsen, zoals gordijnen of decoratie-elementen en gebruik ze natuurlijk niet als handdoekdroger.
  • De convectie van de lucht moet zonder obstakel kunnen gebeuren.
 • Butaan of propaan
  • Gasflessen en leidingen met butaan of propaan niet blootstellen aan warmtestraling of te dicht bij een warmtebron plaatsen.

Brandwerende deur

Een brandwerende deur is een deur die, wanneer ze gesloten is, bij brand voorkomt dat er rook doorkomt en dat de temperatuur stijgt in de kamer naast de kamer met de vuurhaard. In feite vertraagt ze gedurende enige tijd de uitbreiding van het vuur. Het deurpaneel, het beslag en de deurstijlen, ..., moeten aan bepaalde vereisten voldoen. Deze deuren worden aangeboden en geplaatst door vakmensen.

Garage

In een garage worden dikwijls verfpotten, verdunners of ethers opgeborgen. Dit zijn gemakkelijk ontvlambare producten. Bewaar ze slechts in kleine hoeveelheden en in hermetisch afgesloten recipiënten om te voorkomen dat er dampen vrijkomen. Bewaar ze op een goed geventileerde plaats.

 • Indien de verwarmingsinstallatie in de garage staat, zorg dan voor een goede ventilatie.
 • Wanneer een binnendeur, vanaf de garage, rechtstreeks toegang verschaft tot uw woning, kies dan voor het plaatsen van een brandwerende deur. Dit verhoogt aanzienlijk uw veiligheid.

Berg spuitbussen op uit de buurt van warmtestraling en ver weg van de verwarming.

De elektrische verdeelkast

Heeft u een elektrische verdeelkast? De verdeelkast groepeert de beveiligingssystemen voor de stroomkringen op eenzelfde plaats. Herstel nooit een defecte smeltzekering met een metalen draad of een andere metalen geleider: vervang ze door een smeltzekering van hetzelfde type.

Heeft u in de verdeelkast een hoofdschakelaar voor de bediening en de beveiliging van de installatie? Daarmee kunt u de hele elektrische toevoer in één keer afsluiten.

Heeft u nog een ouderwetse, slecht geïsoleerde stroom-onderbreker? Vervang hem dan.

Heeft u een aardgeleider en een differentieel-schakelaar in de verdeelkast?Een differentieelschakelaar met een hoge gevoeligheid (maximum 30mA) is verplicht voor grote huishoudelijke toestellen (wasmachine, droogkast, vaatwasser,...) en voor het circuit van de badkamer.

Keuken

De keuken is een van de plaatsen waar het risico van brand het hoogst is. Hier bevinden zich namelijk meerdere warmtebronnen: kookplaten op gas of elektriciteit, snel ontvlambare materialen.

 • De frietketel vormt een risico. Laat nooit een frietketel op hoge temperatuur onbewaakt achter. Kies liever een exemplaar dat is uitgerust met een thermostaat voorzien van thermobeveiliging.
 • Voorzie in een dampkap voor de afvoer van vette dampen, en maak geregeld het afvoerkanaal en de filter schoon. De vetdeeltjes die zich afzetten kunnen namelijk gemakkelijk een eventuele brand verspreiden.
 • Voorzie een branddeken in uw keuken op een gemakkelijk toegankelijke plaats, waarmee u een brandende ketel doeltreffend kunt afdekken zonder uw gezondheid in gevaar te brengen.
 • Gebruik nooit water om een brandend apparaat te blussen, de vlammen zullen dan dubbel zo fel oplaaien.
 • Techniek van de natte doek. Wanneer olie of vet oververhit geraken, vatten ze spontaan vuur. Dan mag u er vooral geen water over gieten: de vlammen zouden dubbel zo hoog uitslaan en er zou brandende olie in het rond spatten. Neem dan een dikke doek, houd hem onder de kraan, wring hem uit en leg hem over de brandende friteuse. Zo beperkt u de zuurstoftoevoer en dooft het vuur uit. Neem deze doek nooit weg vooraleer de brandweer aankomt. Als de doek begint te drogen, dan legt u er een tweede natte doek bovenop. Ideaal zou zijn dat u altijd een branddeken bij de hand hebt.

Zorg voor een elektrische installatie in functie van de geïnstalleerde of nog te installeren apparaten om elk risico van oververhitting van de voedingskabels te voorkomen.

Brandblussers

Een brandblusser kiezen

Al naargelang het brandrisico zijn er één of meer blusmogelijkheden. In het algemeen zal men voor een woning de voorkeur geven aan poeder- of waterblussers. Poederblussers worden geklasseerd volgens de brandklasse die ze kunnen blussen.

In uw woning is een poederblusser A, B of eventueel C het meest aangewezen.

Een brandblusser gebruiken

Nadat u het noodnummer 100 of 112 hebt gebeld, kunt u de brandblusser gebruiken. Neem de brandblusser uit de houder. Ga op 3 tot 4 meter afstand van de vuurhaard staan. Verwijder de veiligheidspin (meestal is ze gelood om te tonen dat het toestel niet gebruikt is. Bij sommige brandblussers is het de houder zelf die als veiligheidspin fungeert). Druk op de slagpin (deze zit soms op de handgreep, al naargelang het model). Op dat moment moet u kunnen horen dat het toestel zichzelf onder druk zet. Test de brandblusser weg van het vuur door op het spuitstuk te drukken. Het product moet dan uit de blusser komen. Is dit niet het geval, meer bepaald bij een poederblusser, schud dan even met de blusser om het poeder los te schudden (het kan soms opeengepakt zitten). Richt op de vlammen die het dichtst bij u zijn en ga langzaam dichter.

Woonkamer

 • Zorg ervoor dat brandbare elementen zoals decoratieve balken of lambrisering geïsoleerd zijn van de haard en warme buizen, ofwel door een ventilatie, ofwel door een onbrandbare thermische isolatie (bv. rotswol).
 • Plaats een haardscherm voor uw open vuur, vooral indien er een tapijt of zetels in de buurt staan.
 • Halogeenlampen, ingebouwd of op een lampvoet, hebben een zeer hoge verlichtingssterkte, maar geven daardoor ook veel warmte af. Zorg ervoor dat halogeenlampen die in een vals plafond zijn ingebouwd voldoende geventileerd zijn of wanneer ze op een lampvoet staan, houd deze uit de buurt van brandbare materialen.

Badkamer: let op voor koolmonoxidevergiftiging!

 • In geval van verwarming met gas is een goede ventilatie van de badkamer noodzakelijk·
 • Controleer geregeld de waakvlam, let op onderhoudsgebreken·
 • Zorg voor een goede verluchting van inbouwverlichting in badkamermeubels

Hal - trappenhal

 • Hier dienen de branddetectors geïnstalleerd te worden.
 • Te plaatsen in volgorde van voorkeur: de nachthal of overloop die uitgeeft op de kamers, de inkomhal, het vertrek waarin het bovenste gedeelte van de trap op uitkomt.
 • De apparaten dienen op een afstand van minimaal 30 cm van de hoeken tussen de wanden geplaatst te worden.· Kijk de wetgeving die in uw gewest van kracht is erop na.

De ideale oplossing is het koppelen van de branddetectie aan een inbraakalarmsysteem.

Hoe werkt rookdetectie?

Nog voordat er vlammen verschijnen,detecteren rookdetectors eventueel ontstane rook en ze waarschuwen u nog voor er dodelijke rookconcentraties worden gevormd: vooral 's nachts, wanneer u slaapt, is dit van cruciaal belang. Dan wordt u verwittigd en kunt u zich op tijd in veiligheid brengen.

Welk detectortype moet u dan kiezen?

Er bestaan detectoren die werken op batterijen, dus onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Ze zijn gemakkelijk te plaatsen, zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen. Voor nog meer veiligheid bestaan er ook detectoren die u op het elektriciteitsnet kunt aansluiten en die tevens voorzien zijn van een batterij die bij een eventuele stroomonderbreking begint te werken.

Elke detector schakelt het alarm in zodra hij rook heeft opgevangen. Dankzij deze installatie kunnen mensen gewaarschuwd worden, waar ze zich ook bevinden. De meest geschikte detector voor huishoudelijk gebruik is de optische rookdetector. Om zeker te zijn dat hij aan de vereisten beantwoordt, moet hij gecertificeerd zijn. De op de verpakking vermelde labels en vermeldingen CE + EN14604 + Bosec, VDS, BS… betekenen dat de detector die u hebt gekozen, aan strenge tests werd onderworpen en dat hij aan de normen beantwoordt.

Slaapkamers

 • Kies voor slaapkamers op een dakverdieping met een dakraam voor een dakvlakraam met een openingsmechanisme van het type uitzet in plaats van een raam dat in het midden draait. In geval van nood kunt u gemakkelijk via het raam evacueren en kan de brandweer gemakkelijker binnen.
 • Pas op voor individuele verwarmingstoestellen die zuurstof verbruiken.
 • Rook nooit in bed. Dit is een klassieke brandoorzaak!