Algemene tips

Jaarlijks zijn er in belgie 60.624 inbraken U kan zelf heel wat doen om dit te voorkomen. We stellen u 3 soorten maatregelen voor: organisatorische, bouwkundige en electronische. Pas ze dan ook toe in deze volgorde. Enkel in deze orde bieden ze u optimale bescherming.

1. Organisatorische maatregelen

VEILIGHEID BEGINT MET HET AANNEMEN VAN GOEDE GEWOONTEN.

Deze maatregelen zijn goedkoop en zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Niettemin vormen ze de eerste en essentiële stap van ons beveiligingsplan. voorbeelden; sleutels goed beheren, op vakantie gaan en het huis toch een bewoonde indruk geven, tijdig de hagen snoeien,...

Een goed sleutelbeheer

 • Laat binnenshuis nooit sleutels in deuren en vensters zitten.
 • Verberg sleutels nooit onder de deurmat of onder een bloembak.
 • Sluit alle buitendeuren en vensters af, ook al bent u maar even weg.
 • Zorg dat toegangshekken zijn afgesloten, dit geldt ook voor lage hekken. Deze vormen een extra obstakel voor inbrekers op de vlucht.
 • Etaleer uw waardevolle voorwerpen niet. Zorg ervoor dat deze niet zichtbaar zijn van buitenaf.
 • Laat de verpakking van uw nieuwe televisie niet in het zicht staan. Verdeel deze in stukken alvorens deze weg te doen.

Wanneer u uw huis onbewoond achterlaat

Voordat u voor een weekend of een lange vakantie vertrekt, dient u zeker na te gaan of u alle nodige maatregelen hebt genomen om het risico voor inbraak of brand zo klein mogelijk te maken.

Inbraak

Wees discreet...

 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 • Annuleer thuisleveringen van brood, melk, enz.
 • Maak geen melding van uw afwezigheid op uw antwoord-apparaat en schakel zo mogelijk telefonische oproepen door naar uw gsm of een ander telefoontoestel.
 • Zet tijdschakelaars voor uw verlichting.
 • Laat beplantingen en gazon dat van op straat zichtbaar is, onderhouden en maaien.
 • Laat aan buren die u kunt vertrouwen weten wanneer en hoelang u afwezig bent.
 • Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en om de rolluiken op en neer te laten.
 • Trek geen aandacht op het moment dat u vertrekt.
 • Breng uw gegevens niet aan op de buitenkant van uw bagage, maar liever aan de binnenkant.

Bescherm uw goederen

 • Controleer de bescherming van alle toegangen: deuren, vensters, kelderramen, glaskoepels en dakramen.
 • Haal ladders en tuingereedschap naar binnen.
 • Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal, computergerei, enz.
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld, juwelen) naar een kluis in de bank.
 • Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen. Registratieformulier verkrijgbaar op www.besafe.be (rubriek: Onze publicaties).

De sleutels en het alarm

 • Vergrendel (met sleutels) de vensters en de deuren van uw huis, de garage en het tuinhuisje.
 • Sluit roosters of hekken af met een hangslot.
 • Laat geen sleutels op de sloten zitten.
 • Berg sleutels buiten het zicht op.
 • Geef de sleutels van uw huis of van niet gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee.
 • Vermeld nooit uw gegevens op sleutelhangers.
 • Doe voertuigen die u niet gebruikt, zorgvuldig op slot.
 • Maak tweewielers met een hangslot vast aan een vast voorwerp.
 • Activeer uw alarmsysteem.
 • Breng contactpersonen op de hoogte van de procedure bij een alarmmelding.
 • Verwittig uw alarmcentrale dat u vertrekt.

De lokale politie

 • Laat aan de lokale politie weten wanneer u langdurig afwezig bent (dan kan ze uw woning in de gaten houden).

De verzekeringspolis "diefstal en brand"

 • Ga na of uw verzekeringspolis geldt voor diefstal en brand.

Brand

Risicoproducten

 • Vermijd het bewaren van brandbare vloeistoffen of zet ze weg op een veilige plaats.
 • Bewaar doeken die met ontvlambare producten doordrenkt zijn in een hermetisch afsluitbare houder.
 • Bewaar spuitbussen uit het zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.

De branddetectie-installatie

 • Test de rookdetectoren.
 • Vervang zo nodig de batterijen.

De elektrische installatie

 • Schakel alle elektrische toestellen uit, behalve koelkasten en de diepvriezers.
 • Schakel alle lampen uit, behalve de lampen die op een tijdschakelaar aangesloten zijn.
 • Zet alle brandbare voorwerpen of materialen uit de buurt van deze lampen.

De verwarmingsinstallatie

 • Schakel in de zomer uw verwarmingsinstallatie uit.
 • Zet de temperatuur van uw verwarming lager, wanneer u in de winter vertrekt.
 • Zet alle brandbare voorwerpen of materialen uit de buurt van verwarmingspunten.

De apparaten op gas, mazout of petroleum

 • Sluit de toevoer van deze apparaten: warmwaterboiler, gasfles, gasfornuis, enz.

En als u ooit toch slachtoffer van inbraak bent...

Als u ondanks al deze maatregelen toch het slachtoffer van een inbraak bent, volg dan onderstaand advies.

Wat te doen als u vaststelt dat u het slachtoffer van inbraak bent ?

 • Contacteer onmiddellijk de politiediensten (101 of 112)
 • Ga liefst niet binnen in uw woning. Ga liever naar een buur en vraag hem of hij iets verdachts heeft gezien.
 • Als u naar binnen moet gaan voordat de politie arriveert :
  • Let erop dat u geen gladde oppervlakken aanraakt waarop mogelijk vingerafdrukken staan.
  • Raak de cilinder van het slot niet aan als deze gebroken is.
  • Als u kapotte beglazing ontdekt, legt u glasscherven voorzichtig weg; probeer hierbij te vermijden dat u eventuele vingerafdrukken afveegt.
  • Als u voetsporen, bandensporen of zelfs bloed vindt, probeer deze dan intact te houden maar vermijd absoluut besmetting van deze sporen.
 • Met de politie :
  • Controleer uw hele huis om na te gaan wat er gestolen is.
  • Doe al het nodige wanneer u merkt dat u geen kaarten, cheques of andere bankwaarden meer heeft.
  • Vraag bij de politiediensten om het bezoek van een technopreventief adviseur.
 • Breng uw verzekeringsmakelaar zo snel mogelijk op de hoogte als u tegen diefstal verzekerd bent.
 • Het kan gebeuren dat dieven enkele dagen na de eerste inbraak terugkeren, bijvoorbeeld om grotere voorwerpen te stelen. Neem daarom onmiddellijk de nodige maatregelen om een nieuwe diefstal te vermijden :
  • Als er een ruit gebroken is, dan dient u de beglazing te vervangen door een houten paneel, want de fabricage van beglazing kan enige tijd duren. Bevestig dit paneel aan de binnenkant van het venster.
  • Als uw voordeur of een andere toegangsdeur van uw woning beschadigd is, laat dan de cilinder vervangen of laat uw deur tijdelijk aan de binnenkant volledig afsluiten totdat ze hersteld wordt.

2. Bouwkundige maatregelen

U kan bijvoorbeeld de ramen en deuren van uw woning verstevingen om het de inbreker moeilijk te maken. Er bestaat momenteel een heel gamma producten om uw woning beter te beveiligen. Dat maakt de keuze van het systeem niet eenvoudige. Daarom raden wij aan advies in te winnen bij de lokale politiediensten. Zij helpen u bij het opmaken van een beveiligingsplan en het maken van de juiste keuzes. voorbeelden; veiligheidsglas installeren, kluis inbouwen, veiligheidscilinder in de voordeur plaatsen,...  Zie onze rubriek " Tips voor binnen in de woning "

3. Elektronische maatregelen

Sinds enkele jaren is er een wijd gamma aan elektronische systemen op de markt te vinden. Het plaatsen van een elektronishe veiligheidssysteem moet in combinatie gebeuren met voorafgaande organisatorische en technische maatregelen. Anders heeft het geen zin. Elektronische maatregelen zijn dus een aanvullig op de organisatorische en technische maatregelen. voorbeelden; alarmsysteem aanschaffen, videobewaking installeren,...

Meer over alarmsystemen klik HIER.