Huis van het Kind Glabbeek

HuisVanHetKind
Klik om te vergroten

Het OCMW van Glabbeek is niet langer alleen een ‘Sociaal Huis’, we werden door Kind & Gezin ook erkend als ‘Huis van het Kind’. We zullen een informatiepunt uitbouwen waar je met al je vragen rond opvang, opvoeden, opgroeien, … terecht kan.

Het Huis van het Kind kan je helpen om je weg te vinden in de wirwar van initiatieven voor (aanstaande) ouders en kinderen: opvang, onderwijs, gezondheid, vrije tijd,… In een aantal gevallen zullen wij rechtstreeks zelf een antwoord op je vragen kunnen bieden, in andere gevallen verwijzen we je door naar andere bevoegde diensten. We kunnen je helpen bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van premies, attesten, studietoelagen, …

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt, kom dus zeker later opnieuw  langs voor alle nieuwtjes!

Huis van het Kind Glabbeek / OCMW

Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek, 016/77.28.70, huisvanhetkind@ocmw.glabbeek.be