Gemeente krijgt fors subsidiebedrag voor opmaak erosiebestrijdingsplan

Publicatiedatum: 27/07/16

Het gemeentebestuur nam recent het initiatief om een subsidiedossier in te dienen bij de Vlaamse overheid voor de financiering van een erosiebestrijdingsplan. Een subsidiebedrag van maar liefst 33.837,50 euro voor de gemeente Glabbeek werd nu door de Vlaamse regering goedgekeurd. De Vlaamse subsidie van 12,50 euro per hectare voor het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan omvat in Glabbeek een plangebied van maar liefst 2.707 hectare.
Dit gemeentelijk erosiebestrijdingsplan was meer dan nodig, gelet op de problemen door wateroverlast en bijhorende modder die er al vaak van de velden afspoelde. In het plan onderzoekt en beschrijft de gemeente de belangrijkste zones en zoekt brongerichte oplossingen om de erosieproblemen in deze zones op te lossen. Doorgaans zijn deze oplossingen een mix van maatregelen en werken, gaande van sensibilisatie tot het uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken.  Glabbeek heeft op verschillende locaties in de gemeente af te rekenen met erosieproblemen. Nu de gemeente deze nieuwe subsidiemiddelen heeft kunnen bekomen zal de provincie nu starten met de opmaak van het erosiebestrijdingsplan. Het gemeentelijke erosiebestrijdingsplan is een eerste belangrijke stap om de erosieproblemen aan te pakken. De tweede stap is het aanvragen en uitvoeren van de erosiebestrijdingswerken.

Deel deze pagina
Afdrukken