Nieuwe schoolraad gemeenteschool Glabbeek ging van start

Publicatiedatum: 24/04/17

Op donderdag 20 april 2017 werd de nieuwe schoolraad van de gemeenteschool Glabbeek geïnstalleerd. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, personeelsleden, directie, de lokale gemeenschap en het gemeentebestuur. Michel Lambrechts en Sandra Nys werden opnieuw verkozen als respectievelijk voorzitter en secretaris van de schoolraad.
Voor het eerst duidde ook de nieuwe ouderraad haar eigen vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Namens de ouderraad zijn Tom Verheyden, Liesbet Tuyls en An Willems de afgevaardigden. Namens het personeel zijn Isabelle Vandevelde, kleuterleidster Sandra Nys en sportleraar André Bruyninckx de vertegenwoordigers. De schooldirectie is vertegenwoordigd door Martine Vanhentenrijk en het gemeentebestuur door burgemeester Peter Reekmans, tevens bevoegd voor onderwijs. Michel Lambrechts is de vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap.

Deel deze pagina
Afdrukken