Openbaar onderzoek nieuwe Vlaamse boskaart van 16/05 tot 14/07 2017: over welke gronden gaat het in Glabbeek...

Publicatiedatum: 18/05/17

In de media raakte bekend dat de nieuwe Vlaamse boskaart tienduizenden eigenaars bedreigt die hun gronden niet meer zullen kunnen gebruiken waarvoor die aangekocht werd, met fors waardeverlies tot gevolg. Op deze nieuwe boskaart worden nu gronden die eerder bedoeld waren als bouw-, industrie, landbouw- of recreatiegrond ingekleurd als kwestbare zonevreemde bossen. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek van 60 dagen dat op 16 mei van start is gegaan en loopt tot 14 juli 2017. De ontwerpkaart ligt ook in openbaar onderzoek op het gemeentehuis van Glabbeek bij de dienst ruimte, waar inwoners het dossier kunnen komen inkijken of via https://mkwb.natuurenbos.be .

Het gemeentebestuur van Glabbeek analyseerde deze nieuwe Vlaamse boskaart om te ontdekken of deze ook gevolgen heeft voor gronden van onze inwoners  in de gemeente. In onze gemeente gaat het enkel over beboste gebieden in de open ruimte waar ruimtelijke ontwikkelingen nihil zijn, gelet op de huidige gewestplanbestemming.

Over welke gronden gaat het in Glabbeek, een oplijsting:

Kwadeplas: twee beboste gebieden in agrarisch gebied aansluitend bij een bestaand natuurgebied

Butschovestraat: één bebost gebied in agrarisch gebied  

Rode: één bebost gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Hoeledenstraat: één bebost gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied aansluitend met Groothofveld (tegen Oude Velpe)

Craenenbroekstraat: één bebost gebied in agrarisch gebied t.h.v. Meenselbeek aansluitend bij een bosgebied

Pepinusfort: één bebost gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied aansluitend met een natuurgebied.

Boeslintersebeek: één bebost gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Groot Gasthuisbos: één bebost gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied aansluitend met een natuurgebied

Deel deze pagina
Afdrukken