Snoeihout/hakselronde: oktober '17

Publicatiedatum: 12/09/17

De voorbije jaren hebben vele inwoners gebruikt gemaakt van de hakselronde. Het initiatief had echter zo veel succes dat het de gemeente boven het hoofd dreigde te groeien. Doordat steeds meer mensen van de dienst gebruik wensten te maken en de hoeveelheid hakselhout maar bleef toenemen, moesten de werklieden op den duur onevenredig veel tijd spenderen aan het verwerken van alle aanvragen. Dit viel niet langer te verantwoorden.

Sinds juni wordt de hakselronde daarom vervangen door een ophaalronde voor snoeihout. De voorwaarden en werkwijze blijven dezelfde: aanvragen gebeuren bij de milieudienst op 016/77.29.34 of per e-mail via hakselronde@glabbeek.be ten laatste op vrijdag 22 september '17. Het snoeihout wordt opgehaald in de week van 2 oktober. Het snoeihout dient ordelijk langs de openbare weg gestapeld te worden. Takken hebben een maximale diameter van 10 cm en zijn maximaal 2 meter lang. Per hakselronde is de hoeveelheid snoeihout beperkt tot 4 m³ per aanvrager.

Deel deze pagina
Afdrukken