Jachtplannen

Publicatiedatum: 11/10/17

Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtgebied neerleggen bij de diensten van de gouverneur. Het jachtplan geeft weer op welke percelen de jager over het jachtrecht beschikt. Indien u wilt nagaan of uw eigendom is opgenomen in een jachtplan kunt u de jachtplannen online raadplegen.

Meer info...

Deel deze pagina
Afdrukken