Geen spectaculaire groei van vrachtverkeer op N29 in Glabbeek

Publicatiedatum: 8/11/17

Op 1 april 2016 werd de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd op heel wat wegen in Vlaanderen. Maar er waren ook gewestwegen zoals de N29 steenweg Tienen-Diest waar deze kilometerheffing niet ingevoerd werd en er dus gevreesd werd voor massaal ontwijkingsverkeer van vrachtwagens langs deze wegen. Na een jaar evalueerde het Vlaams gewest de impact van de kilometerheffing voor al deze wegen. Deze evaluatie gebeurde in een studie, op basis van twee grootschalige telcampagnes, eentje vóór de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens (‘de nulmeting’) die gebeurde tussen 20 september en 9 oktober 2013 en één erna (‘de éénmeting’) die gebeurde tussen 6 en 21 maart 2017.
Uit deze metingen blijkt uit de nulmeting dat er voor de invoering van de kilometerheffing gemiddeld 470 vrachtwagens de N29 in de richting ZZW en 469 vrachtwagens de N29 in de richting NNO namen. En uit de éénmeting, nadat de kilometerheffing een jaar van toepassing is blijkt dat richting ZZW er een toename is van gemiddeld slechts 12 vrachtwagens of 3% en er richting NNO een toename is van 52 vrachtwagens of 11%. Het Vlaams departement mobiliteit en openbare werken stelt in haar eindrapport dat deze cijfers voor de N29 in Glabbeek geen significante afwijking vertonen en dat er op deze locatie dus geen sprake is van extra ontwijkingsverkeer sinds april 2016.

Deel deze pagina
Afdrukken