Inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen: nieuw reglement

Publicatiedatum: 8/12/17

Verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente zorgt voor verloedering van de leefomgeving en moet daarom voorkomen en bestreden worden.
Vroeger hield de Vlaamse overheid een register bij van verwaarloosde gebouwen en woningen. Vanaf 2018 wordt de gemeente met deze taak belast. Het vaststellen van verwaarlozing zal in de praktijk gebeuren door de intergemeentelijke vereniging Hartje Hageland. Wanneer een woning gedurende twaalf maanden geïnventariseerd staat in het register verwaarlozing, kan zij in aanmerking komen voor een belasting.

Vanaf eind december kan je het reglement raadplegen op deze website en op www.hartjehageland.be.

Deel deze pagina
Afdrukken