Informatie- en inspraakvergadering wegenwerken en vernieuwing van de schoolomgeving in de Dorpsstraat (Kapellen)

Publicatiedatum: 11/12/17

Op maandag 22 januari 2018 om 20 uur zijn alle bewoners van de Dorpsstraat, leerkrachten en ouders van de leerlingen van de school in Kapellen van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis van Glabbeek.

Het gemeentebestuur zal die avond toelichting geven bij fase 2 van de rioleringswerken door Riobra (gescheiden riolering) en het vernieuwen van de weginfrastructuur. Het gemeentebestuur overweegt daarbij enkele opties om de schoolomgeving beter aan te duiden en tegelijk veiliger te maken. En omdat het bestuur inspraak uitermate belangrijk vindt, willen we de mening van bewoners, leerkrachten en ouders kennen vooraleer hierover een beslissing te nemen.

Tijdens deze informatie- en inspraakvergadering worden de ontwerpplannen en mogelijke voorstellen voor een veiligere schoolpoort toegelicht. Later worden dan de definitieve uitvoeringsplannen opgemaakt. De werken zullen uitgevoerd worden in 2018-2019.

Deel deze pagina
Afdrukken