Infovergadering over Aquafinwerken in Attenrode-Wever

Publicatiedatum: 6/02/18

Op maandag 12 februari 2018 om 20 uur organiseert de gemeente Glabbeek samen met Aquafin een infovergadering op het gemeentehuis over de geplande werken in Attenrode-Wever. Na de bouw van de collector in het centrum van Glabbeek die momenteel bezig is gaat Aquafin nadien aansluitend in de zomer in Attenrode-Wever van start met de bouw van de collector Broekbeek en de aanleg van de verbindingsriolering Doemstraat, Butschovestraat en Torenstraat. Tijdens de informatievergadering krijgen de bewoners meer uitleg over de aard en duurtijd van de werken en kunnen ze vragen stellen aan de projectverantwoordelijke van Aquafin. Met deze werken gaat Aquafin het afvalwater van ruim 650 inwoners uit Attenrode-Wever dat nu nog rechtstreeks in de Broekbeek terecht komt aansluiten op het rioleringsnet. Om dit te realiseren zal Aquafin in de Doemstraat, Butschovestraat en een deel van de Torenstraat (tussen de kruispunten met de Butschovestraat en Steenbergestraat) een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Het afvalwater zal dan via de collector Broekbeek naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Vissenaken vervoerd worden en het regenwater blijft aangesloten op de Broekbeek. Tijdens de informatievergadering krijgen alle inwoners die langs het tracé van de werken wonen ook uitleg van de afkoppelingsdeskundige van Aquafin. De werken zelf zullen dit jaar nog na de zomervakantie in augustus van start gaan. Aansluitend op deze werken gaat Aquafin in 2019 verder met rioleringswerken in het tweede gedeelte van de Torenstraat (vanaf het kruispunt met de Butschovestraat tot Meensel), de Langstraat, Doellaagstraat, Attenrodestraat en Hoefstraat. Tegelijk wordt dan ook de collector Attenrode gebouwd.

Deel deze pagina
Afdrukken