Geen verhoogd risico op blootstelling aan asbest op het gemeentelijk domein

Publicatiedatum: 9/03/18

Naar aanleiding van de polemiek in de gemeenteraad van 8 maart 2018 rond de aanwezigheid van asbest in de loodsen van het militair domein, verduidelijkt het gemeentebestuur de discussie.
Het externe bureau IBEVE bevestigt aan het gemeentebestuur dat er geen verhoogd risico is ten opzichte van de achtergrondblootstelling die in gans Vlaanderen aanwezig is. 
Het gemeentebestuur is uitermate begaan met het welzijn en de veiligheid van de inwoners en personeelsleden. Daartoe worden momenteel de nodige metingen uitgevoerd.
Bij vaststelling van het minste gevaar worden er onmiddellijk maatregelen genomen. Op 2 mei 2018 zal de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek trouwens het bestek goedkeuren voor het asbestvrij maken van alle loodsen op het gemeentelijk domein tussen 2018 en 2019.
2018-03-09briefAsbest

Deel deze pagina
Afdrukken