Gemeente Glabbeek doet oproep voor kandidaturen sport- en cultuurprijzen

Publicatiedatum: 14/03/18

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert de gemeente Glabbeek haar driejaarlijks sport- en cultuurgala. Op die avond worden de sportkampioenen, verdienstelijke verenigingen en personen die bijdragen aan het rijke cultureel leven in onze gemeente gehuldigd. De sport- en cultuurprijs is een geldprijs van telkens 375 euro, er zijn ook startersprijzen van 125 euro voor wie een beloftevolle start maakte en er is de sporttrofee het Fonske en de cultuurtrofee het Andréke die worden uitgereikt aan een inwoner of vereniging die jarenlang een bijzondere bijdrage geleverd heeft op sportief en cultureel vlak. Kandidaten voor de verschillende sport- en cultuurprijzen kunnen door elke inwoner of vereniging van Glabbeek worden voorgedragen. Deze kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden bij het gemeentebestuur voor 2 mei 2018 via sport@glabbeek.be of cultuur@glabbeek.be.

De kandidaturen vermelden uiteraard de naam en woonplaats van de kandidaat of de zetel van de voorgedragen vereniging. De motivering moet de jury toelaten de waarde van de kandidatuur te onderzoeken. De kandidaturen kunnen worden ondersteund met bijlagen zoals persartikelen, audiovisueel materiaal, brochures, ...

Deel deze pagina
Afdrukken