Vrijwilligers zamelden ruim 2 ton zwerfvuil in in Glabbeek

Publicatiedatum: 26/03/18

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseerde het gemeentebestuur van Glabbeek i.s.m. de gemeentelijke Milieuadviesraad (MAR) op initiatief van Milieuschepen Kris Vanwinkelen voor de vierde keer een opruimactiedag van zwerfvuil. Maar liefst 30 vrijwilligers kwamen opdagen en verzamelden in de voormiddag ruim 100 zakken zwerfvuil, goed voor ruim 2 ton afval dat langs onze straten werd achtergelaten door vervuilers. In meerdere straten van al onze deelgemeenten werd het zwerfvuil verzameld. Het is lovenswaardig dat heel wat vrijwilligers zich hebben ingezet voor deze lenteschoonmaak in Glabbeek. Zwerfvuil en sluikstorten is voor inwoners van veel gemeenten ook een doorn in het oog, terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt. Jaar na jaar neemt het probleem van zwerfvuil overal toe en met acties zoals deze willen we vooral mensen sensibiliseren tot meer respect voor het milieu. Glabbeek is bovendien de enige gemeente in de ruime regio waar de prijzen de voorbije jaren voor afvalophaling niet gestegen zijn. Naast preventieve maatregelen zetten we meer dan ooit hoog in op opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval. Het gemeentebestuur voerde ook een nultolerantie in met hogere boetes van 500 euro voor sluikstorten, omdat we af willen van het gevoel van straffeloosheid over dumpen van afval.

Deel deze pagina
Afdrukken