Amnestieperiode voor onvergunde wapens tot eind 2018

Publicatiedatum: 25/04/18

De overheid heeft beslist om een nieuwe en allerlaatste amnestieperiode in te voeren om illegale wapens te regulariseren. Deze amnestieperiode loopt van 1 maart tot 31 december 2018.

Wie en wat komt in aanmerking voor deze amnestieperiode?

Personen die een vergunningsplichtig (vuur)wapen bezitten zonder geldige vergunning kunnen dit tijdens deze amnestieperiode laten regulariseren. Deze regeling is ook van toepassing op laders en munitie maar geldt niet voor verboden wapens.

Hoe kan ik een niet-vergund wapen laten vergunnen?

Je maakt VOORAF een telefonische afspraak met onze wapendienst op het telefoonnummer 013 350 371 of 013 350 376. De voorafgaande kennisgeving is noodzakelijk opdat men - in geval van een controle (bijvoorbeeld tijdens de voor de aangifte noodzakelijke verplaatsing met de wapens, de lader en/of de munitie) – zou kunnen bewijzen dat men de intentie heeft aangifte te doen.

Op het tijdstip van de afspraak biedt u zich met het ongeladen, gedemonteerde en verpakte wapen (of de lege en verpakte lader of de afzonderlijk van het wapen verpakte lader) aan op het onthaal in ons Politiehuis te 3460 Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 11A.

Je laat het wapen of de lader registreren. Je hebt dan de keuze om:
1.    een vergunning aan te vragen;
2.    het wapen of de lader binnen de drie maanden over te dragen aan een vergunninghouder of erkend persoon;
3.    het wapen gratis binnen te brengen bij de politie (je doet er dus afstand van);
4.    het wapen onklaar te laten maken (neutraliseren).

Van de politie ontvang je een aangiftebewijs. Dit bewijs vermeldt om welk wapen, welke lader of welke munitie het gaat en de gemaakte keuze voor één van de vier hiervoor vermelde mogelijkheden.

Het aangiftebewijs is het enige document waarmee je kunt kan aantonen dat je tijdig het betrokken wapen, de munitie of de lader hebt aangegeven!

Wat indien ik mijn wapen niet tijdig aangeef?

Maak gebruik van deze amnestieperiode en doe je aangifte vóór 1 januari 2019! Wie nadien nog betrapt wordt met een illegaal vuurwapen, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een boete van 100 tot 25.000 euro!

Deel deze pagina
Afdrukken