Infoavond gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde recreatie’ op 11 juni

Publicatiedatum: 6/06/18

Het gemeentebestuur organiseert een infoavond over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde recreatie’. Deze infoavond zal doorgaan op maandag 11 juni 2018 om 20 uur in GC De Roos. Iedereen is welkom!

De opmaak van dit plan heeft tot doel om een aantal zonevreemd gelegen sport en recreatie voorzieningen de mogelijkheid te geven om op hun bestaande, vaak historisch gegroeide locatie, te kunnen blijven, en eventueel ook te kunnen uitbreiden/verbouwen. De toekomst en juridische zekerheid van de organisatie van recreatieve activiteiten op de betrokken terreinen zal zo gewaarborgd worden. Het gaat hierbij om de terreinen van VZ Glabbeek, FC Toekomst Bunsbeek, de Glabbeekse hondenschool, de paardenpiste en joggingclub Attenrode, de fit-o-meter, en het voormalig militair domein in Attenrode.

De startnota en de procesnota horende bij dit plan zijn beschikbaar en liggen tot en met 15 juli 2018 voor iedereen ter inzage bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de startnota dien je deze uiterlijk 15 juli 2018 schriftelijk te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen:

  • Ofwel per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.
  • Ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Glabbeek.
  • Ofwel per e-mail: ro@glabbeek.be .
Deel deze pagina
Afdrukken