Doorbraak in dossier sociale woonwijk De Melkroos Glabbeek

Publicatiedatum: 11/06/18

Het sociaal woonproject de Melkroos werd in 2007 opgestart en bestond uit de bouw van 70 sociale woningen achter het gemeentehuis. Dit oorspronkelijk project had met de aankoop van gronden en de aanleg van nieuwe wegen een kostprijs voor de gemeente van ruim 1,2 miljoen euro. Het dossier zit vandaag ruim 10 jaar verstrikt in allerlei onteigeningsprocedures. Met een kleiner sociaal woonproject “De Melkroos light” achter het gemeentehuis met slechts 30 sociale huurwoningen in plaats van 70 woningen bereikt het gemeentebestuur intussen een positieve doorbraak in dit dossier. Doordat er minder gronden dienen aangekocht te worden en de ontsluiting van de nieuwe woonwijk nu kan gebeuren door de inrit van de parking aan de linkerzijde van het gemeentehuis te verlengen wordt het project voor de gemeente bovendien ruim 1 miljoen euro goedkoper. Samen met de bouw van de sociale woningen en de uitbreiding van het gemeentehuis voorzien de nieuwe plannen ook in de aanleg van een ruimere parking met een 70-tal extra parkeerplaatsen, een autoluw pleintje tussen het gemeentehuis en GC De Roos en een speelweide. Aan de verbindingsweg tussen het gemeentehuis en de sporthal, die in het spoor van de oude tramroute ligt komt er een veiligere doorsteek voor voetgangers en fietsers.

Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Voor Glabbeek betekent dit concreet dat de gemeente 51 sociale huurwoningen moeten realiseren tegen uiterlijk 2025. Doordat het gemeentebestuur kiest om dit verplicht sociaal objectief te spreiden over één kleinere sociale woonwijk de Melkroos van 30 woningen in Glabbeek en 30 sociale woningen in de nieuwe gemengde woonwijk Baekveld in Bunsbeek verhogen we bovendien ook de woonkwaliteit.

Deel deze pagina
Afdrukken