Glabbeek start op 13 september 2018, als eerste kleine gemeente, met autodelen

Publicatiedatum: 31/08/18

Als gemeentebestuur maken we concreet werk van een modal shift met andere vervoersmodi. Op 13 september starten we als eerste kleinere gemeente met autodelen. Autodelen in steden kennen we al lang, maar werd tot vandaag nog niet toegepast in kleine gemeenten. We reserveren twee parkings voor autodelen voor het gemeentehuis en de firma Cars4community plaatst er volgens een nieuw concept twee deelwagens. Glabbeek is de pilootgemeenten waardoor wij als kleine gemeente de primeur van dit nieuw aanbod van autodelen voor onze inwoners kunnen lanceren. Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden. De wagen reserveren en gebruiken gebeurd via een app. Als locatie voor het eerste mobipunt met 2 autodeelstandplaatsen in Glabbeek werd het gemeentehuis gekozen omdat er in de buurt een bushalte en een  fietsenstalling is. We lanceren deze nieuwe vervoersmodi net voor de start van de week van de mobiliteit tussen 16 en 22 september. Op maandagavond 17 september om 20u zijn alle geïnteresseerde inwoners welkom op een informatievergadering op het gemeentehuis over het gebruik van de autodeelwagens in Glabbeek.

Deel deze pagina
Afdrukken