Strenge politiecontroles op parkeren in schoolomgevingen Bunsbeek, Kapellen en Glabbeek

Publicatiedatum: 31/08/18

Met de start van het nieuwe schooljaar vraagt de gemeente aandacht voor de verkeersregels die van toepassing zijn in de drie schoolomgevingen in Glabbeek.  
Doordat heel wat automobilisten bij het begin en einde van de schooldag de parkeer- en verkeersregels niet respecteren zorgt dit soms voor gevaarlijke situaties aan de schoolpoort.
In het belang van de veiligheid van alle kinderen zal de politie strenger toezien op het respecteren van deze duidelijke parkeerregels aan de drie scholen in Glabbeek. Dubbel parkeren, parkeren op voetpaden, op zebrapaden en in zones waar het niet toegelaten is zijn overtredingen die onmiddellijk zonder waarschuwing zullen geverbaliseerd worden. Verkeersveiligere schoolpoorten zijn enkel mogelijk als iedereen in het belang van de veiligheid van de kinderen de regels respecteert.

Deel deze pagina
Afdrukken