Opgelet: politiecontroles aan de schoolpoorten!

Publicatiedatum: 17/10/18

Strengere controles op parkeren
In de omgeving van de drie scholen geven verkeersborden en belijningen duidelijk aan waar men niet mag parkeren. Sommige automobilisten blijven dit allemaal echter hardleers negeren en schrikken er zelfs niet voor terug om op bushaltes, voetpaden en zebrapaden te parkeren. Het moge duidelijk zijn: wie niet reglementair geparkeerd staat en op die manier de zwakke weggebruikers in gevaar brengt, mag zich vroeg of laat aan een boete verwachten. Het schooldomein voor de school in Glabbeek is bovendien volledig autoluw gemaakt, geen enkel voertuig mag voor het brengen of afhalen van kinderen voor de school en de buitenschoolse kinderopvang het domein oprijden. Parkeren aan de school in Glabbeek kan al twee jaar enkel op de stapspot (parking Glazuur) en op straat waar het toegelaten is. Al diegenen die het autoluwe schooldomein blijven oprijden zullen vanaf nu bij controles onmiddellijk beboet worden.

Snelheidscontroles
Aan de drie scholen zal de politie regelmatig snelheidscontroles uitvoeren bij de start en het einde van de school.

Een verwittigd m/v is er in Glabbeek dus twee waard!

Deel deze pagina
Afdrukken