Tijdelijke herstelling aan de fietspaden van de Tiensesteenweg (N29) tussen 22 en 31 oktober

Publicatiedatum: 22/10/18

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant gaat op vraag van de gemeente Glabbeek vanaf maandag 22 oktober 2018 gedurende ongeveer 14 dagen tijdelijke herstellingen uitvoeren aan de fietspaden van de Tiensesteenweg (N29).
De werken vinden plaats vanaf het kruispunt met de Grotestraat/Zuurbemde richting Tienen over een lengte van een 800-tal meter. Tijdens de werken wordt ter hoogte van de werfzone zowel het fietspad als de parkeerstroken afgesloten. Het verkeer op de N 29 blijft mogelijk in de twee richtingen, maar occasioneel kan het zijn dat er soms werfvoertuigen op de rijbaan staan voor het laden en lossen van materieel. Fietsers moeten tijdens de werken gebruik maken van het fietspad in de andere rijrichting. Ter hoogte van de werfzone is er een volledig parkeerverbod, maar alle omwonenden hebben elke ochtend en avond toegang tot hun woning. De werfverantwoordelijken van het Vlaams gewest zullen alle omwonenden tijdig verwittigen als inritten van woningen tijdens de werken overdag moeilijker bereikbaar zijn.

En inwoners met bijkomende vragen over deze werken kunnen steeds contact opnemen met AWV via wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Meer info: www.wegenverkeer.be/Glabbeek

Deel deze pagina
Afdrukken