Ruimingswerken onbevaarbare waterlopen

Publicatiedatum: 30/11/18

In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 worden er oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de Begijnebeek. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

De werken worden opgevolgd door Wendy Philippaers – deskundige bij de dienst waterlopen. Eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan haar gemeld, telefonisch op het nummer 016/26.75.67 of per e-mail naar waterwerken@vlaamsbrabant.be.

Deel deze pagina
Afdrukken