Toespraak van burgemeester Peter Reekmans op de nieuwjaarsreceptie 2019 van de gemeente Glabbeek

Publicatiedatum: 8/01/19

Collega’s uit de gemeenteraad,
Beste medewerkers,
Dames en heren,

Namens het college van burgemeester en schepenen wens ik iedereen een voorspoedig, productief en vooral gezond 2019.

Dit jaar geven we niet alleen de feestelijk aftrap van een nieuw werkjaar, maar ook van een nieuwe bestuurslegislatuur. Op de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente brengen we steeds graag iedereen samen die elke dag hun schouders zetten onder de gemeentelijke dienstverlening.

Deze week legden de mandatarissen van de nieuwe OCMW- en gemeenteraad, het nieuw schepencollege en een nieuw bijzonder comité voor de sociale dienst de eed af. En met veel trots en dankbaarheid startte ik enkele dagen geleden mijn tweede ambtstermijn als burgemeester van ons prachtig dorp. Maar ook de OCMW-diensten zijn vanaf nu volledig geïntegreerd in de gemeentelijke werking.

Mijn bestuursploeg zal de komende jaren onze gemeentediensten nog meer hervormen naar een efficiënt gemeentelijk overheidsbedrijf waarbij een misschien klein, maar vooral gemotiveerd personeelsteam de kern van vormt. Hervormen, in de betekenis van houden wat goed is en durven aanpakken wat beter moet en kan, dat is ons motief voor de komende jaren. Na de bouw van een nieuwe gemeenteschool en de renovatie van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang gaan we nu het gemeentehuis en het gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat volledig duurzaam gaan renoveren en starten we met de bouw van twee sociale woonwijken.

Het gemeentehuis gaan we niet alleen verder moderniseren maar het krijgt ook een nieuwe bijbouw waardoor we alle OCMW- en gemeentediensten samen kunnen huisvesten. Ook de volledige buitenomgeving rond het gemeentehuis wordt volledig vernieuwd. Achter het gemeentehuis komt er niet alleen een nieuwe woonwijk, maar ook een nieuwe ruime parking en een recreatiezone voor jeugd- en sportactiviteiten.

Maar ook het huidig OCMW-gebouw en één loods op het gemeentelijk domein worden op korte termijn omgebouwd naar een nieuwe moderne huisvesting voor de dienst openbare werken. Na het asbestvrij maken van alle oude legerloodsen behouden we hier naast de evenementenhal nog vier vernieuwde loodsen en vernieuwen we de ganse buitenomgeving van het gemeentelijk domein. Samen met de komst van het nieuwe zorgpark zorgt deze vernieuwing van het gemeentelijk domein dat het oude militair domein na meer dan 20 jaar eindelijk een mooie moderne gemeentelijke nutszone wordt.

Deze investeringen in ons gemeentelijk patrimonium van ruim 1,4 miljoen euro staan centraal in het nieuw beleidsplan “Verder bouwen aan Glabbeek” dat we tussen 2019 en 2025 zullen realiseren. Maar doordat we al deze grote dossiers nu de eerste weken van de nieuwe legislatuur onmiddellijk opstarten zorgen we ervoor dat alle personeelsleden van de OCMW- en gemeentediensten tegen eind volgend jaar al terecht zullen kunnen op hun nieuwe werkplek.

Het nieuwe gemeentelijk beleidsplan voorziet in ruim zes miljoen aan investeringen de komende zes jaar. Naast de forse investeringen in het gemeentelijk patrimonium voorzien we maar liefst 4 miljoen euro voor openbare werken en mobiliteit. Concreet voorzien we riolerings- en wegenwerken in ruim 20 straten en de aanleg van ons lokaal fietsroutenetwerk met nieuwe fietspaden in maar liefst 10 straten. Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, investeren we tegelijk ook fors in veiligheid met een cameraschild van ANPR-camera’s met trajectcontrole in de drie schoolomgevingen in de dorpskernen van Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen. En we vervangen alle oude straatlampen met een nieuwe energiezuinige led-straatverlichting.

In elke deelgemeente blijven we verder investeren in sport- en jeugdinfrastructuur. Zo komt er een kunstgrasveld tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke sporthal, een speelbos in Zuurbemde, twee nieuwe loopomlopen in Bunsbeek, de buitenomgeving van de sporthal wordt verder verfraaid en ook Wever en Kapellen krijgen als laatste deelgemeenten een eigen speeltuintje.

Voor al deze investeringen halen we voor ruim 2 miljoen euro aan subsidies van de hogere overheden naar ons dorp. De overige 4 miljoen euro investeren we met eigen middelen, zonder de leningslast en de schulden van de gemeente te laten stijgen. Met dit op voorhand financieel berekend beleidsplan 2019-2025 garandeert de nieuwe bestuursmeerderheid dat geen enkele gemeentebelasting voor de inwoners zal stijgen en de gemeentekas op het einde van deze legislatuur uitermate financieel gezond zal blijven.

Dames en heren,

Ik wil besluiten met iedereen te bedanken die zich elke dag inzetten voor onze inwoners en ervoor zorgen dat wij als kleine gemeente heel wat grote zaken kunnen realiseren.

Aan de medewerkers van de technische dienst wil ik expliciet een dankwoord richten omdat ze letterlijk dag en nacht klaar staan bij problemen in de gemeente.

De medewerkers van de onderhoudsploeg dank ik voor hun inzet en bijdrage aan een proper dorp.

De medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang en de gemeenteschool voor de kwaliteit die ze continu bieden aan onze jongste inwoners.

De medewerkers van het OCMW voor hun sociaal werk dat ze elke dag aan ieder die het nodig heeft in onze gemeente aanbieden.

En de interne gemeentemedewerkers voor hun dagelijkse hulpvaardigheid en flexibiliteit naar de bevolking toe.

Ik richt me tot slot tot alle leden van de nieuwe OCMW- en gemeenteraad van meerderheid tot oppositie. Jullie zijn de vertegenwoordiger van de bevolking en jullie zijn de spreekbuis van de mensen die je verkozen hebben. Gebruik dit voorrecht als gemeentelijk volksvertegenwoordiger de komende 6 jaar echter positief voor ons dorp. Want dit mooi mandaat misbruiken door te verzanden in punten en komma’s, negativisme, klachten of gratuite kritiek maakt enkel de stem van uw kiezers waardeloos.

Ik hef nu graag het glas op ons dorp en het nieuwe jaar 2019! Leve Glabbeek!

Deel deze pagina
Afdrukken