Infoavond Aquafin rioleringswerken Meenselbeek fase 2 op 25 maart 2019

Publicatiedatum: 27/02/19

Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Meenselbeek fase 2’ in Glabbeek. We vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de werken die in uw buurt zijn gepland. We nodigen u daarom uit op een informatieavond, die plaats vindt op maandag 25 maart 2019 om 20 uur in het parochiecentrum, Doelaagstraat 4 in Attenrode.

De projectverantwoordelijke van Aquafin en de vertegenwoordigers van de gemeente Glabbeek zullen er de werken toelichten en aansluitend uw vragen beantwoorden.

Beschrijving van de werken

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Glabbeek dat nu nog rechtstreeks in Attenrodensebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Torenstraat-Attenrodestraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen richting de kapel aan de Attenrodensebeek. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Aan de kapel zal een afvalwatercollector in de velden richting de Meenselbeek aangelegd worden. Deze collector zal uiteindelijk aansluiten op de afwaartse collector ter hoogte van Dries die reeds in het project ‘Meenselbeek fase 1’ uitgevoerd werd. Het afvalwater zal uiteindelijk terechtkomen in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Tiensesteenweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Attenrodensebeek. Ook in de Doelaagstraat tussen Langstraat en Torenstraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Afval- en regenwater zullen op het stelsel in de Torenstraat aansluiten. Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. De afkoppelingsdeskundige zal dit verder toelichten op de infoavond.

Timing

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste omgevingsvergunning zal nu aangevraagd worden. De werken zelf zullen vermoedelijk voorjaar 2020 starten.

Deel deze pagina
Afdrukken