Nieuwe procedure voor vragen inwoners op gemeenteraad

Publicatiedatum: 11/03/19

De gemeenteraad van Glabbeek voert een nieuwe procedure in waarbij inwoners op het einde van elke gemeenteraad vragen kunnen komen stellen vanuit de publieksbanken. Alle inwoners van Glabbeek (individueel, groepen of organisaties) hebben de mogelijkheid om van dit vragenrecht gebruik te maken. De vraagsteller maakt zich bekend voor aanvang van de gemeenteraadszitting, hij/zij overhandigt de voorzitter van de gemeenteraad voor aanvang van de zitting zijn/haar vraag schriftelijk met een duidelijke omschrijving van het onderwerp en vraagstelling waarop de gewenste tussenkomst betrekking heeft en deelt hierin zijn/haar naam en adres mede en verklaart te spreken uit eigen naam, dan wel namens een bepaalde groep, organisatie of adviesraad. De tussenkomst kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen in verband met alle agendapunten van de openbare vergadering van de gemeenteraad of alle andere gemeentelijke aangelegenheden. De vragenronde vangt aan na de openbare zitting van de gemeenteraad gedurende een duurtijd van maximaal 30 minuten en elke tussenkomst kan maximaal 5 minuten duren.

Deel deze pagina
Afdrukken