Gemeentelijk muziek- en theateratelier (GMTA) Glabbeek wordt filiaal van gesubsidieerd kunstonderwijs ART

Publicatiedatum: 3/04/19

Het gemeentelijk muziek-en theateratelier (GMTA) Glabbeek heeft al jaren heel wat leerlingen. Maar de kostprijs om dit kunstaanbod als kleine gemeente zelfstandig te blijven organiseren is de voorbije jaren veel te hoog geworden. Jaarlijks dient de gemeente maar liefst 50.000 euro aan werkingsmiddelen ter beschikking stellen van het GMTA, bovenop het lesgeld dat de leerlingen betalen. Het gemeentebestuur besliste om het gemeentelijk kunstaanbod in de toekomst door intergemeentelijke samenwerkingen veel goedkoper te gaan organiseren, doordat we via deze samenwerking ook onder het gesubsidieerd kunstonderwijs vallen. We treden vanaf volgend schooljaar daarom na Hoegaarden, Boutersem, Kortenaken, Tielt-Winge en Tienen toe tot de regionale kunstacademie ART. Het GMTA Glabbeek wordt dus het zesde filiaal van ART dat met muziek, woordkunst, dans en beelden kunst vier studierichtingen aanbiedt. De lessen zullen blijven doorgaan in lokalen van de gemeenteschool in Glabbeek. Voor de leerlingen zullen er wel enkele zaken wijzigen omdat we nu kiezen voor gesubsidieerd kunstonderwijs, maar we voorzien wel overgangsjaren voor alle huidige leerlingen. Bovendien zullen de jaarlijkse werkingsmiddelen van de gemeente in het GMTA dalen van 50.000 euro naar amper 5.000 euro, maar ook de lesgelden van de leerlingen zullen dankzij het gesubsidieerd lespersoneel dalen in de toekomst. Vandaag betalen leerlingen uit Glabbeek 160 euro en leerlingen buiten Glabbeek 180 euro per schooljaar. Vanaf volgend schooljaar betalen -18 jarigen 67 euro of 43 euro (sociaal tarief). Voor een tweede kind betaal je tot 18 jaar 43 euro en studenten vanaf 18 t/m 24 jaar betalen 132 euro per schooljaar. Volwassenen vanaf 25 jaar betalen 314 euro of 132 euro (sociaal tarief). Het aanbod bestaat uit lessen piano, gitaar, zang, drum, notenleer, fluit, viool en woord. Maar indien minimaal 5 leerlingen inschrijven voor een ander instrument, dan breiden we ons lesaanbod uit. Samengevat zorgen we er als gemeente voor dat we de eigenheid van ons GMTA in de toekomst blijven behouden, maar onze inwoners veel goedkoper kunstonderwijs zullen kunnen aanbieden. De leerlingen krijgen tegen het einde van het schooljaar in juni nog alle praktische informatie over wat er voor hen exact wijzigt in de toekomst.

Deel deze pagina
Afdrukken