Gemeenteraadscommissie mobiliteit

Publicatiedatum: 15/04/19

Op dinsdag 23 april 2019 om 20.30 uur komt de gemeenteraadscommissie mobiliteit samen in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

  1. Bespreking ontwerp conclusienota voor nieuw mobiliteitsplan
  2. Bespreking ingediende voorstellen vanuit de fracties voor een nieuw mobiliteitsplan
  3. Artikelsgewijze behandeling en stemming van alle voorstellen + goedkeuring definitieve conclusienota
  4. Aanduiding van 1 vertegenwoordiger uit de leden van de gemeenteraadscommissie voor de stuurgroep opmaak mobiliteitsplan
  5. Varia/vragen
Deel deze pagina
Afdrukken