30 jaar natuurgebied ‘De Paddepoel’ in de kijker!

Publicatiedatum: 13/05/19

Het natuurgebied ‘De Paddepoel’ is gelegen langs de Velp, tussen de dorpskernen van Bunsbeek en Wever, de Dalemse molen in Vissenaken en de Rotelmolen van Pamelen. Dertig jaar geleden, in 1989, werd het eerste grasland verworven. Het ging om een -voor planten- heel waardevol perceel, een laatste relict van een bijzonder type schraalgrasland dat in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw, met name tot voor het grootschalig gebruik van bemesting, nog wijd verspreid was in grote delen van Vlaanderen. We vinden er een unieke combinatie van elders zeldzame soorten als blauwe knoop, karwijselie (grootste groeiplaats in Vlaanderen!), tormentil, kattendoorn, bleke zegge, wilde bertram en schermhavikskruid. In het vroege voorjaar bloeien er honderden bosanemonen, wat een erg zeldzaam verschijnsel is in graslanden. Dit wijst op het feit dat het een zeer oud en onverstoord grasland is. Heel recent groeien hier zelfs terug geelgroene zegge en brede orchis. Een mooi voorbeeld van hoe door goed beheer de zeldzame soorten kunnen behouden en versterkt worden… Het was wachten tot 1999 voor het gebied met een tweede graslandje kon worden uitgebreid. Een echte boost kwam er tijdens en net na de ruilverkaveling. Tijdens deze periode werden heel wat percelen aangekocht en groeide de Paddepoel tot de huidige oppervlakte van ongeveer 70 hectaren. Heel recent nam Natuurpunt nog van 2 bosperceeltjes van het OCMW Glabbeek het beheer in handen. Dat we deze dagen kunnen genieten van de pracht van het gebied hebben we te danken aan de harde strijd die de natuurbeweging in de jaren ’70 en ’80 voerde tegen het recht trekken van de Velp en het betonneren van de oevers. De rivier mag daardoor hier gelukkig nog vrij zijn gang gaan en meandert speels door de vallei, dit in tegenstelling tot bepaalde andere trajecten die zijn rechtgetrokken. Een paradijs voor de ijsvogel en weidebeekjuffer! Ook nadien moest er nog gestreden worden, want tijdens de ruilverkaveling waren er initieel zelfs plannen om de toenmalige Paddepoel te laten verdwijnen. Gelukkig kon het tij gekeerd worden en werd er zelfs een doorstroommoeras gerealiseerd, dat het gebied nu extra boeiend maakt. Het ligt midden in de graslanden, met her en der verspreide bosjes. Je vindt er heel wat eendensoorten zoals wintertaling, kuifeend, krakeend, bergeend en soms de Glabbeekse koestersoort zomertaling. In het riet broeden blauwborst, Cetti’s zanger, rietgors, kleine karekiet, waterral. Ook grote zilverreiger, slechtvalk, steenuil, boomvalk, … zijn soorten die zich hier thuis voelen.

Het beheer doet Natuurpunt Glabbeek niet alleen. Zij werken hiervoor samen met een aantal landbouwers. Zij maaien de percelen en laten hun dieren er op grazen. Dit uiteraard met alle aandacht voor de aanwezige fauna en flora. De weilanden evolueren zo stilaan naar bloemrijke graslanden met pinksterbloem, koekoeksbloem, margrieten, … . Een van de meest iconische soorten in het gebied is de wulp, een echte weidevogel. Deze grote steltloper broedt hier met een aantal paartjes. Als je weet dat er in Vlaanderen maar een 500-tal koppels broeden, dan geeft dit aan hoe belangrijk de Paddepoel voor deze soort is. Er werden de laatste jaren honderden struiken aangeplant in de randen van heel wat percelen. Deze zorgen in het voorjaar niet enkel voor een mooie bloesempracht maar zorgen ook voor broedplaatsen voor roodborsttapuit en geelgors. En Natuurpunt denkt ook aan de zachte recreant. Waar het kan werden na de ruilverkaveling nieuwe wandelpaden aangelegd, die ook aansluiten bij de wandellussen in de Rozendaalbeekvallei, een prachtig natuurgebied in Vissenaken. Met steun van o.a. de gemeente Glabbeek werd een uitkijktoren gebouwd naast het doorstroommoeras en een natuureducatief pad voor kinderen gerealiseerd. De gemeente Glabbeek is enorm blij met de inzet van de actieve afdeling van Natuurpunt in Glabbeek en steunt hen daarom sinds 2018 jaarlijks met gemeentelijke werkingssubsidies.

Foto: (c) Luc Nagels

Deel deze pagina
Afdrukken