Zaai een bloemenakker 2019

Publicatiedatum: 20/05/19

Zaai een bloemenakker 2019

De honigbij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de teelt van veel waardevolle landen tuinbouwgewassen. Ook voor de wilde flora vervult het diertje een cruciale rol. Zonder kruisbestuiving door de honingbij is de teelt van de meeste gekweekte fruitsoorten zo goed als onmogelijk. In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok rond de afname van de bijenpopulatie alsmaar luider.

Om honingbijen in stand te houden zijn grote oppervlakten bloemrijke vegetatie noodzakelijk met een constant aanbod aan voedselrijk stuifmeel. De gemeente Glabbeek en de provincie Vlaams-Brabant willen de bijenpopulatie ondersteunen en delen daarom gratis bloemenzaad uit.

Inwoners van onze gemeente kunnen gratis een zakje afhalen op de dienst Ruimte op het gemeentehuis en kunnen daarmee een eigen bloemenakker van 40m³ aanleggen.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de milieudienst, 016/77.29.37, milieu@glabbeek.be of op www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/landbouw-beleven/bijen-en-bloemenakker/index.jsp

Deel deze pagina
Afdrukken