Burgemeesters van Linter en Glabbeek lanceren plattelandsmotie en krijgen onmiddellijk steun van heel wat andere burgemeesters

Publicatiedatum: 25/06/19

Burgemeester Marc Wijnants van Linter en burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek maakten een plattelandsmotie (pdf, 30.3 kB) op gericht aan de toekomstige Vlaamse Regering. Vandaag komen zij op voor het platteland en hun kleine gemeenten die meer dan ooit benadeeld worden door Brussel. Met een plattelandsmotie trekken beide burgemeesters nu aan de alarmbel en roepen al hun collega’s van andere plattelandsgemeenten op om deze plattelandsmotie op de gemeenteraad te laten goedkeuren en deze over te maken aan informateur Bart De Wever (N-VA) die momenteel bezig is met de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering.

In de plattelandsmotie roepen we de nieuwe Vlaamse Regering op om af te stappen van een beleid dat zich enkel richt op het versterken van verstedelijking en onvoldoende ondersteuning biedt voor een sterk plattelandsbeleid.

Concreet vragen we:

  • meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren;
  • ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland;
  • Een intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de parameters die niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeente aangepast worden. Want opmerkelijk in de berekening van deze Mobiscore is dat vooral iedereen die op het  platteland woont, zonder onderscheid of dit nu in een kern is of in een buitengebied, steeds gebuisd is en dus een slecht gelegen woning heeft.
  • een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland. Reeds vele jaren zijn de investeringen in openbaar vervoer op het platteland zeer laag. Er worden nog extra buslijnen afgeschaft en ook belbussen zullen in de toekomst niet meer rijden, tenzij de gemeente wil opdraaien voor de kosten.

Deze plattelandsmotie is nog maar net gelanceerd en krijgt intussen al steun van enkele burgemeesters, waaronder de burgemeester van Geetbets, maar ook van de burgemeesters van Maldegem en Heuvelland.

Deel deze pagina
Afdrukken