Politiecontroles op parkeren en snelheid in schoolomgevingen Bunsbeek, Kapellen en Glabbeek

Publicatiedatum: 2/09/19

Bij de start van het nieuwe schooljaar vraagt de gemeente aandacht voor de verkeersregels die van toepassing zijn in de drie schoolomgevingen in Glabbeek. De politie gaat opnieuw strenge controles doen op parkeren en op snelheid in alle straten van en naar de drie scholen in Glabbeek.
In het belang van de veiligheid van alle kinderen zal de politie de komende weken vooral intensieve controleacties houden op het respecteren van de duidelijke parkeerregels aan de drie scholen in Glabbeek. Parkeren op voetpaden, op zebrapaden, op de busparking en in zones waar het niet toegelaten is zijn overtredingen die onmiddellijk zonder waarschuwing zullen verbaliseerd worden. Ook het autoluwe schooldomein voor de gemeenteschool in Glabbeek kan niet gebruikt worden om kinderen te brengen of op te halen voor de school en de buitenschoolse kinderopvang (dit staat met zeer duidelijke verkeersborden aangeduid). Alle ouders kunnen de parking aan zaal Glazuur als stapspot gebruiken. Verkeersveiligere schoolpoorten zijn enkel mogelijk als iedereen in het belang van de veiligheid van de kinderen de regels respecteert.

Deel deze pagina
Afdrukken