Sociale huur- en koopwoningen centrum Glabbeek

Interesse in een sociale woning in Glabbeek?

melkroos

Op woensdag 7 mei 2014 organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over de toekomstige sociale woonwijk de Melkroos, kon U er niet bij zijn en heeft U toch interesse, dan kan U hier nalezen aan welke voorwaarden men moet voldoen voor een sociale huur -of koopwoning (pdf, 534.9 kB).

Locatie

Dit project wordt gerealiseerd op de grond achter het gemeentehuis en GC De Roos. Een zeer gunstige locatie: openbaar vervoer, scholen, winkels en sporthal zijn in de buurt aanwezig.

Er wordt een mix van huur- en koopwoningen voorzien. Inschrijven kan NU reeds via onderstaande documenten.

Kandidaat KOPERS

De inschrijvingsfiche volledig ingevuld en ondertekend

Meer info op http://www.swleuven.be/koopwoningen

Kandidaat HUURDERS

  1. Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend
  2. Bewijs van inkomen: een kopie van het aanslagbiljet van de belastingen (inkomen 2008, aanslagjaar 2009). Indien u over geen inkomsten beschikt vragen wij u om de "verklaring op eer" ingevuld en ondertekend op te sturen
  3. Kopie getuigschrift basis-/hogeronderwijs (diploma) of attest cursus Nederlands van het Huis van het Nederlands
  4. Voorkeurslijst Sociaal Wonen arro Leuven: ingevuld en ondertekend.
  5. Formulier B ingevuld en ondertekend. Formulier B controleert een ev. eigendom in binnen en/of buitenland

Meer info op http://www.swleuven.be/huurwoningen

Contact

Ruimtelijke Ordening & Wonen
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.26
016/77.18.38
Dirk Degeest, stedenbouwkundig ambtenaar & Annelore Verbeeck, stedenbouwkundig ambtenaar

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur