De Werkwinkel

“Welkom in de werkwinkel!”. Het woord zegt het zelf al. In de werkwinkel kan je shoppen en op zoek gaan naar de job van je leven.

Sedert december 2001 is het PWA van Glabbeek een contactpunt van de Lokale Werkwinkel Tienen. Dat wil zeggen dat inwoners van Glabbeek voor een aantal dingen niet meer naar Tienen hoeven.
- U kunt zich inschrijven of herinschrijven als werkzoekende, een inschrijvingsbewijs afdrukken of een (deeltijdse) tewerkstelling melden. Hiervoor heeft u wel uw SIS-kaart nodig.
- U kunt tevens uw CV aanpassen en laten opnemen in het KISS-systeem. Dit is een databank die werkgevers consulteren wanneer zij op zoek zijn naar geschikte kandidaten.
- U kunt via deze computer ook vacatures en opleidingen opzoeken op het internet.
- U kunt bij de beambten terecht voor inlichtingen omtrent de PWA-regeling, dienstencheques, het plan Activa, de werkhervattingstoeslag voor 50-plussers en andere tewerkstellingsmaatregelen.

Voor een overzicht van alle diensten die nu reeds deel uitmaken van de werkwinkel, verwijzen wij u naar de desbetreffende webpagina's op de website van de stad Tienen.

Contact

Wijk-werken
Steenbergestraat 44 (OCMW)
3380 Glabbeek
0470/71.19.28
Ann Cartuyvels

Openingsuren

Open op woensdag van 9 tot 12 uur, in de even weken