Vossenschade

vos De vos is allicht één van de roofdieren die niemand in ons land onberoerd laten.  Het is een opportunist in zijn voedselkeuze, een alleseter die bij gelegenheid ook onze lievelingsdieren op het menu heeft staan. Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Hij laat immers geen kans onbenut om een kip of eend mee te pikken wanneer de gelegenheid zich voordoet.
Dit betekent nog niet dat alle vossen pluimveerovers zijn en voortdurend ons pluimvee belagen. Vaak is het zo dat een enkel dier het op de kippen gemunt heeft en daarbij onder bepaalde omstandigheden driest te werk gaat. De paniekreactie van het pluimvee op de aanwezigheid van de vos en het feit dat de vogels niet kunnen vluchten, zorgt ervoor dat de vos meer dieren doodt dan noodzakelijk omdat zijn jachtinstinct wordt aangewakkerd totdat de rust weerkeert.

Schadeproblematiek in kaart brengen

Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.
Dit meldpunt kan u bereiken via http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx
Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

Zelf maatregelen treffen

Je kan ook zelf een aantal maatregelen treffen om je kippenhok vosvrij te maken.  Meer hierover is te vinden op http://zoogdierenwerkgroep.be.www208.your-server.de/hinder/predatie/vos.

Hier is ook een uitgebreide brochure te downloaden:
http://zoogdierenwerkgroep.be.www208.your-server.de/sites/default/files/zwg/Slimmer_dan_de_vos.pdf

Contact

Milieu
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.37
016/77.18.38
Marjolein Moerman

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur