Premie voor het instandhouden van zwaluwnesten

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


zwaluwenZwaluwen waren vroeger een vertrouwd beeld in onze omgeving. Hun aanwezigheid in de buurt van huizen en boerderijen werd als vanzelfsprekend beschouwd. De laatste 20 jaar zijn hun aantallen echter drastisch teruggelopen. Het beeld van grote groepen zwaluwen die zich verzamelen in september vooraleer ze de tocht aanvatten naar het zuiden is in onze streek verleden tijd.

De achteruitgang van de zwaluwenpopulatie is o.a. toe te schrijven aan een vermindering van de nestgelegenheid: de zwaluwen waren niet meer welkom aan de dakrand; de nesten werden door de mensen vernietigd…. De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel. Zwaluwen en hun nesten zijn momenteel bij wet beschermd.

Om onze zwaluwen meer kansen te geven, geeft de gemeente een subsidie voor het in stand houden van bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen. De boerenzwaluw is trouwens één van de koestersoorten van de gemeente Glabbeek in de campagne ‘je hebt meer buren dan je denkt’.

De subsidieaanvraag (pdf, 83.1 kB) kan je indienen bij de milieudienst tussen 1 juni en 31 juli. Het bedrag van de premie bedraagt 25,00 euro voor één tot en met drie nesten, 35,00 euro voor vier, vijf of zes nesten en 50,00 euro voor zeven nesten en meer. Enkel nesten waarin effectief zwaluwen verblijven, worden meegerekend. Na de aanvraag zal er ter plaatse controle worden uitgevoerd om de effectief bezette nesten te tellen.

Bijkomende voorwaarden

- Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
- Bij het schoonmaken van muren, stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
- Bij het schoonmaken van kroonlijsten of dakgoten, zullen de nesten worden gespaard.
- In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.

Zwaluwen van bij ons

De huiszwaluw MIL Huiszwaluw
Al begin april komen de eerste huiszwaluwen aan, de meeste vogels volgen echter in mei. Huiszwaluwen nestelen bij voorkeur in kolonieverband onder uitstekende randen of dakgoten. Hierdoor is hun nest, dat wordt opgebouwd uit slijkbolletjes, beschermd tegen uitdrogen door de zon en tegen hevige regen. De toegang tot dit keurig afgewerkte nest is een nauwe ovale opening. In de korte broedperiode van een vijftal maanden hebben huiszwaluwen 2 tot 3 legsels en kunnen er jongen zijn tot in september.

De boerenzwaluw MIL Boerenzwaluw
Boerenzwaluwen keren elk jaar terug naar dezelfde broedplaats. Begin maart komen de eerste vogels al aan. Hun voorkeur gaat uit naar een landelijke omgeving. In boerderijen en stallingen bouwen ze hun nest. In de opdrogende plassen in de onmiddellijke omgeving halen ze bolletjes slijk om hun nest te herstellen of om een nieuw te bouwen. In tegenstelling tot de huiszwaluw verwerken ze grashalmen en strootjes in hun nest. Gewoonlijk zijn er twee legsels in een broedseizoen, soms drie. De najaarstrek, die kan eindigen in Zuid-Afrika, kan al in de eerste helft van augustus beginnen. De aanwezigheid van grazers, zoals runderen en paarden, is belangrijk. Deze dieren trekken immers insecten aan: voedsel voor de zwaluwen.

Contact

Milieu
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.37
016/77.18.38
Marjolein Moerman

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur